«Taalgebruik compact en trefzeker.» – Felix Monter

Over ‘Soldaten’ van Jos van Daanen op Extaze, 20 april 2019: “Deze bundel bevat vijf paren gedichten waarin telkens twee lyrische ikken in hun eigen taal eenzelfde situatie beschrijven. Alle gedichten zijn afzonderlijk te lezen. Per paar fungeren ze als 1 + 1 =3.” Aldus de toelichting op de titelpagina van deze bundel. In het … “«Taalgebruik compact en trefzeker.» – Felix Monter” verder lezen

«Een bijzonder gedicht in een wrang en mooi bundeltje.» – Hans Puper

Over ‘Soldaten’ van Jos van Daanen op Meander Magazine, 12 april 2019: ‘Soldaten’ van Jos van Daanen is een klein, maar bijzonder bundeltje. ‘We begrijpen elkaar niet, misschien wel nooit gedaan ook. (…) De Babylonische spraakverwarring leeft en zorgt voor afstand en ellende’, lezen we op het achterplat. (…) Het gaat om vijf dichtparen, ieder … “«Een bijzonder gedicht in een wrang en mooi bundeltje.» – Hans Puper” verder lezen