«Een bedachtzaam dichter die haar soms felle emoties in bedwang weet te houden.» – Fred de Haas

Over ‘In naam der liefde’ van Ini Statia in Antilliaans Dagblad Caribisch Netwerk, 24 juni 2023: (…) Op de achtergrond van veel Antilliaanse dichters spelen, anders dan bij Europese, verscheidene factoren mee die bepalend zijn voor hun inspiratie: een tropische omgeving, de Creoolse moedertaal en niet te vergeten de koloniale tijd met zijn gecompliceerde en … Lees verder “«Een bedachtzaam dichter die haar soms felle emoties in bedwang weet te houden.» – Fred de Haas”

«Je staat verwonderd hoe men dit vroeger zo heeft kunnen laten passeren.» – Fred de Haas

Presentatie over ‘Servus’ van Fred de Haas in Pletterij, 5 maart 2023: Een van de gezichten van uitbuiting en vernedering is het verschijnsel slavernij, dat een mondiaal verschijnsel is. Slavernij begon niet drie, vierhonderd jaar geleden in Amerika of het Caraïbisch gebied. Eeuwenlang was slavernij de normaalste zaak in Europa en iedereen kon in handen … Lees verder “«Je staat verwonderd hoe men dit vroeger zo heeft kunnen laten passeren.» – Fred de Haas”

«Recht in het hart gaan de woorden die hij heeft gewijd aan zijn moeder en vader.» – Fred de Haas

Over ‘Het Eiland’ van Michiel van Kempen in Antilliaans Dagblad, 26 juni 2021: «Sla òm je blad / plons terug in je drijvend water / je verbeelde inzicht» Gelijksoortige dichtregels hebben mij, jaren geleden, doen besluiten om geen gedichten meer te lezen die ik niet begrijp. Dat heeft me een hoop tijd gescheeld, want de … Lees verder “«Recht in het hart gaan de woorden die hij heeft gewijd aan zijn moeder en vader.» – Fred de Haas”

«Olga Orman (1943-2021) laat meer achter dan een schim: de blijvende bekoring van haar poëzie.» – Fred de Haas

foto André Homan In Memoriam Olga Orman door Fred de Haas in Antilliaans Dagblad, 9 maart 2021: (…) Olga Orman was werkzaam in het onderwijs, eerst op Curaçao en vervolgens in Nederland in de meest multiculturele omgeving die men zich bedenken kan: de Amsterdamse Bijlmer. Hoe langer hoe meer drong het tot haar door dat … Lees verder “«Olga Orman (1943-2021) laat meer achter dan een schim: de blijvende bekoring van haar poëzie.» – Fred de Haas”

Fred de Haas * Servus. Macht, slavernij, uitsluiting en verzet.

Fred de Haas Servus Macht, slavernij, uitsluiting en verzet (koloniale) geschiedenis gebrocheerd in omslag met flappen, 216 blz. geïllustreerd, € 19,50 ISBN 978-94-93214-16-3 NUR 680, 695 eerste uitgave maart 2021 Servus vertelt in vogelvlucht een verhaal van macht en onderdrukking. Zonder te zoeken naar sensatie en met een focus op Europa en het Caribische gebied. … Lees verder “Fred de Haas * Servus. Macht, slavernij, uitsluiting en verzet.”

«Doordrongen van de eeuwige verwevenheid van leven en dood.» – Fred de Haas

Over o.m. ‘Cas di biento /Doorwaaiwoning’ van Olga Orman in Antilliaans Dagblad, 27 juni 2020: Fred de Haas stelde voor het Antilliaans Dagblad drie afleveringen samen onder de titel ‘Gedichten als troost’. In de laatste aflevering bloemleest hij (met toelichting) een dichtwerk van Jorge Luis Borges, Lucille Berry-Haseth, Olga Orman, Lidia Alexandrova Iotkovskaja en Richard … Lees verder “«Doordrongen van de eeuwige verwevenheid van leven en dood.» – Fred de Haas”

«Tot aan zijn dood, ruim een halve eeuw later, zou ze zijn Muze en ‘Princesse lointaine’ zijn.» – Fred de Haas

Presentatie ‘Blijf nog wat’ van Elis Juliana en Margarita Molina door Fred de Haas tijdens Welkom in het Kleurrijk, 8 september 2019: (…) De onderzoekende blik in haar ogen verried, ondanks de gevorderde leeftijd, een scherpe intelligentie. In de kamer, behalve het gebruikelijke, ook vele herinneringen aan de tropen, waaronder pentekeningen en werken van Elis … Lees verder “«Tot aan zijn dood, ruim een halve eeuw later, zou ze zijn Muze en ‘Princesse lointaine’ zijn.» – Fred de Haas”

«Leest u vooral zelf die verhalen.» – Fred de Haas

Over ‘Buitenbeentjes’ van Janny de Heer op Caraïbisch Uitzicht, 13 september 2018: (…) In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren die ‘vluchtelingen’ uit het toenmalige Indië in zekere zin ontheemde vreemdelingen. Maar wel vreemdelingen die vanwege een goeddeels gedeelde cultuur en taal harmonisch konden samenleven met de Nederlandse bevolking die, vanzelfsprekend, niets van … Lees verder “«Leest u vooral zelf die verhalen.» – Fred de Haas”

«Rake typeringen van de Curaçaose maatschappij.» – Fred de Haas

Over ‘De wooncirkel’ van Joseph Hart in Antilliaans Dagblad, 2 november 2017: Het zich in deze tijd afspelende Curaçaose verhaal gaat over de poging van een groep sociaal voelende (zwarte) Curaçaoënaars om, ondanks de tegenwerking van een corrupte politicus en een frauderende bankier, een landhuis te restaureren en geschikt te maken voor onder andere de … Lees verder “«Rake typeringen van de Curaçaose maatschappij.» – Fred de Haas”

«Getuigenissen van verwoeste levens, schrijnend in hun eenvoud.» – Fred de Haas

Over ‘Buitenbeentjes’ van Janny de Heer n.a.v. presentatie tijdens The Twain Shall Meet, 20 september 2017: (…) In haar boek laat de auteur een tiental verhalen de revue passeren van individuen en families die op een of andere wijze aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vastzaten in ‘Indië’. Die mensen waren blanke Nederlanders of … Lees verder “«Getuigenissen van verwoeste levens, schrijnend in hun eenvoud.» – Fred de Haas”