«Pleidooi voor een slavernijmuseum in Amsterdam reduceert de nazaat tot iemand die twee eeuwen niets heeft gepresteerd op het gebied van emancipatie.» – Aart G. Broek

Aart G. Broek in gesprek met Rob Zwetsloot op Salto Radio Amsterdam, 4 maart 2024: «Rutte c.s. spreken van ‘een komma en nu gaan we beginnen met het herstel’ net alsof de slavernij  vorige week is afgeschaft. Die emancipatie heeft de afgelopen 200 jaar al plaatsgevonden!  Men reduceert daardoor die nazaten tot mensen die tot … Lees verder “«Pleidooi voor een slavernijmuseum in Amsterdam reduceert de nazaat tot iemand die twee eeuwen niets heeft gepresteerd op het gebied van emancipatie.» – Aart G. Broek”

«Nog steeds een komma. Recente publicaties over het slavernijverleden.» – Ger Jan Onrust

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ van Ineke Mok en Dineke Stam in Kleio 6,  oktober 2023: (…)  Fraai uitgegeven is ‘Haarlemmers en de slavernij’ van Ineke Mok (eerder onder meer scenario-schrijver van de strip ‘Quaco’) en Dineke Stam (onder meer van ‘Mapping Slavery)’. Mok en Stam hadden hier meer ruimte dan in de Mapping Slavery-boekjes. … Lees verder “«Nog steeds een komma. Recente publicaties over het slavernijverleden.» – Ger Jan Onrust”

«Het slavernijverleden: voor velen allerminst verleden tijd.» –  Marc de Bruijn

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ van Ineke Mok en Dineke Stam in HeerlijkHeden (Heemstede), 16 oktober 2023: In juni 2023 verscheen het boek ‘Haarlemmers en de slavernij’. Onderzoekers Ineke Mok en Dineke Stam zetten sporen van de koloniale geschiedenis op de kaart in Haarlem en Heemstede. Met behulp van huizen, schilderijen en voorwerpen worden de … Lees verder “«Het slavernijverleden: voor velen allerminst verleden tijd.» –  Marc de Bruijn”

«Nieuw standaardwerk over hoe een ‘gewone’ Nederlandse stad nauw betrokken was bij de slavernij zowel in de Oost als de West.» – Cees Luckhardt

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ (3) van Ineke Mok en Dineke Stam in Antilliaans Dagblad, 6 september 2023: Het boek ‘Haarlemmers en de slavernij’ is veel meer dan een beschrijving van hoe Haarlemmers betrokken waren bij de slavernij. Zo wordt door de auteurs Dineke Stam en Ineke Mok uitvoerig stil gestaan bij het racisme dat ten grondslag ligt aan de slavernij … Lees verder “«Nieuw standaardwerk over hoe een ‘gewone’ Nederlandse stad nauw betrokken was bij de slavernij zowel in de Oost als de West.» – Cees Luckhardt”

«Ook laten Mok en Stam de Nederlandse slavernijgeschiedenis veel eerder beginnen dan tot op heden gebruikelijk.» – Cees Luckhardt

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ (2) van Ineke Mok en Dineke Stam in Antilliaans Dagblad, 4 september 2023: Het boek ‘Haarlemmers en de slavernij’ is veel meer dan een beschrijving van hoe Haarlemmers betrokken waren bij de slavernij. Zo worden door de auteurs Dineke Stam en Ineke Mok,  in ruim veertig van de driehonderdzestig  bladzijden die dit boek kent,  Curaçao en … Lees verder “«Ook laten Mok en Stam de Nederlandse slavernijgeschiedenis veel eerder beginnen dan tot op heden gebruikelijk.» – Cees Luckhardt”

«Het boek is zo overweldigend informatief over bijna alle onderwerpen rond de slavernij.» – Cees Luckhardt  

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ (1) van Ineke Mok en Dineke Stam in Antilliaans Dagblad, 2 september 2023: Het boek ‘Haarlemmers en de slavernij’ is veel meer dan een beschrijving van hoe Haarlemmers betrokken waren bij de slavernij. Zo kent het een inleiding die boordevol zit met belangrijke informatie om de context te scheppen voor de … Lees verder “«Het boek is zo overweldigend informatief over bijna alle onderwerpen rond de slavernij.» – Cees Luckhardt  “

Uitgeverij In de Knipscheer en haar Top-10 voor Keti Koti 2023 over slavernij

Door de jaren heen is Uitgeverij In de Knipscheer actief geweest met boekenstands op Keti Koti-herdenkingen, of het nu bij de viering was in Het Amsterdamse Oosterpark bij (de onthulling van) het slavernijmonument of op het Surinameplein, ook in Amsterdam. Dit jaar heeft In de Knipscheer een boekentafel in het Frans Hals Museum in Haarlem … Lees verder “Uitgeverij In de Knipscheer en haar Top-10 voor Keti Koti 2023 over slavernij”

‘Haarlemmers en de slavernij’ al weken in de Top-10 van Boekhandel De Vries Van Stockum

Sinds het verschijnen van ‘Haarlemmers en de slavernij’ van Dineke Stam en Ineke Mok op 16 mei 2023 staat het 360 bladzijden tellende boek in de Top-10 van Boekhandel De Vries Van Stockum en dat is best bijzonder voor een wetenschappelijk boek. De door de auteurs gekozen opzet maakt het boek zeer goed leesbaar. Geschiedenis … Lees verder “‘Haarlemmers en de slavernij’ al weken in de Top-10 van Boekhandel De Vries Van Stockum”

«Diepgravende studie brengt nieuwe feiten aan het licht over de verwevenheid van Haarlemmers met het slavernijverleden.» – Jaap Timmers

Over ‘Haarlemmers en de slavernij’ van Ineke Mok en Dineke Stam in Haarlems Dagblad, 9 mei 2023: (…) Onderzoekers Dineke Stam en Ineke Mok leggen veel nieuwe informatie bloot uit openbare bronnen zoals testamenten en kerkregisters die grotendeels bewaard worden in het Noord-Hollands Archief. Ook spraken de schrijvers met nazaten van tot slaafgemaakten. (…) De … Lees verder “«Diepgravende studie brengt nieuwe feiten aan het licht over de verwevenheid van Haarlemmers met het slavernijverleden.» – Jaap Timmers”

«Haarlem verdiende flink aan die verfoeide slavernij.» – Jaap Timmers

Over tentoonstelling ‘Haarlemmers en de slavernij’ in Frans Hals Museum in Haarlems Dagblad, 5 mei 2023: (…) Twaalf tot vijftien werken uit de Haarlemse collectie van het Frans Halsmuseum worden in juli en augustus getoond in het kader van de herdenking van het slavernijverleden in de Haarlemse gemeenschap. Veel gefortuneerde Haarlemmers verdienden hun geld aan … Lees verder “«Haarlem verdiende flink aan die verfoeide slavernij.» – Jaap Timmers”