«Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon.»

aart g. broekAart G. Broek met De verovering van de eilanden in Antilliaans Dagblad, 18 juli 2020:
(…) Nederland maakt de problemen waarmee de eilanden kampen nu (eindelijk) ook zijn problemen. Dat maakt het mogelijk voor de eilanden om voorbij de schaamte te stappen (ook wel eergevoel genoemd). Juist dáár zorgt nu de Caribische Hervormingsentiteit voor. Je kunt dit als neokolonialisme bestempelen. Knops is weg te zetten als kaperkapitein in dienst van een gemoderniseerde West-Indische Compagnie. Het lijkt mij alle partijen meer te motiveren om een spreekwoord daartegenover te plaatsen, dat we allemaal kennen. Un man ta laba otro, tur dos ta sali limpi . Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon. Met de oprichting van het zelfstandig bestuursorgaan Caribische Hervormingsentiteit wordt de voorwaarde geschapen om het wij / zij denken en handelen te ondergraven en te vervangen door de groei naar een exclusief wij-gevoel. Jullie problemen zijn onze problemen. (…) De eilanden hebben de gelegenheid om te kiezen voor structurele inbedding in Nederland, opdat de hòfi’s vruchten blijven geven en het goed vertoeven is op de eilanden. De keuze voor die inbedding op structurele basis ligt er overigens nu al: de status van gemeente en, bij voorkeur, tezamen met de andere eilanden die van provincie. Dat is mogelijk nog een stap te ver. Het voorstel van die ‘kaperkapitein’ Knops biedt alle partijen de mogelijkheid om te wennen intensiever en warmhartiger dan ooit met elkaar om te gaan. Doe je voordeel met het ‘neokolonialisme’ van Nederland. Nanzi di ku Sese: tur kos ta un purbamentu. Wie waagt, die wint. (…)
Lees hier het artikel op Caraïbisch Uitzicht
Op deze site ook het artikel ‘Hoog tijd om het Statuut af te schaffen’
Meer over Aart G. Broek bij Uitgeverij In de Knipscheer

Delen op uw favoriete social network!