Arno Duivestein – 25 Jaar Pletterij. Blogs

VoorplatPletterijBoek-75Arno Duivestein
25 Jaar Pletterij
25 jaar in 52 blogs

fotografie Harry van Kesteren
vormgeving Anne van der Sluis
gebrocheerd in omslag met flappen,
geïllustreerd in 4 kleuren
royaal formaat, 112 blz.,
ISBN 978-94-93214-61-3
eerste uitgave december 2021

De Pletterij is hét Debat- en Cultuurpodium in Haarlem. Met een kleine staf en ruim 80 vrijwilligers organiseert de Pletterij jaarlijks ruim 120 debatten, lezingen, concerten, documentaire voorstellingen en diverse events. Vaak over serieuze zaken als milieu, ongelijkheid en politieke conflicten, maar ook over zaken die het leven mooi maken zoals muziek, film, literatuur en lekker eten. Op 18 juni 2020, bestond de Pletterij 25 jaar. Op dezelfde dag in 1995 opende het Mondiaal Centrum, later MCH, de voorloper van de Pletterij, voor het eerst haar deuren. Vanwege de Corona-beperkingen konden de geplande festiviteiten niet doorgaan. Deze werden een jaar opgeschoven. Bij wijzen van aftellen naar de nieuwe datum besloot Arno Duivestein, directeur en oprichter van de Pletterij, om iedere week een blog te schrijven over de 25-jarige geschiedenis. Op 18 juni 2021 verscheen blog 52. Helaas moesten de jubileum-festiviteiten andermaal worden uitgesteld.
Is het geworden wat hij voor ogen had. Wat waren de memorabele momenten? Wat veranderde er in die jaren? Aan de hand van korte verhalen en QR-links naar foto’s en video-opnames uit deze periode wordt een beeld geschetst van ruim 25 jaar geschiedenis, al dan niet in de marge van de maatschappelijke/culturele ontwikkeling van Haarlem.

Meer over Pletterij (en Letterij) op deze site
Meer over Mondiaal Centrum Haarlem (en Mondiaal Literair) op deze site

Delen op uw favoriete social network!