«Verhoeven zoomt graag in op futiele details, om de hoofdzaken nu eens wat naar achteren te dwingen.» – André Keikes

Over Voor de eerlijke vinder door Ilona Verhoeven in Leeuwarder Courant, 29 juni 2012:
Voor de eerlijke vinderIlona Verhoeven schrijft wonderlijke verhaaltjes. Nu zijn er enkele van gebundeld, fraai gebonden, afgewisseld met knipseltekeningen, die al even raadselachtig zijn als de licht absurdistische, soms surrealistische teksten. Verhoeven speelt met taal, rare invallen, onverwachte associaties. Speelsheid in de nieuwe, zo hard zakelijk begonnen eeuw. Dat is op zich al heel gedurfd.

Lees hier de recensie.

Meer over Ilona Verhoeven.

«Das “Making of”, das Verbei in Boom’s Blues erzählt, enthält Verweise auf Landes- genauso wie Zeitgeschichte, und ist vor allem deshalb spannend zu lesen.» – Wolfram Knauer

Wim VerbeiOver Boom’s Blues van Wim Verbei op Jazzinstitut Darmstadt, juni 2012:
In “Boom’s Blues” erzählt Wim Verbei im ersten Teil die Geschichte des Musikwissenschafts-Autodidakten Frans Boom, seiner Liebe zu Jazz und Blues und der wechselvollen Geschichte seines Manuskripts. Im zweiten Teil des Buchs ist dann die komplette Untersuchung Booms aus dem Jahr 1943/1945 zu lesen. (…) Und so ist die Publikation des im Original auf Niederländisch verfassten Manuskripts eine willkommene und insbesondere nach dem Wissen um seine Entstehungsgeschichte hoch willkommene Ergänzung dieses Buchs, das auch sonst reich und aussagekräftig bebildert ist und auf der beiheftenden CD 24 Titel bereithält, die Boom in seinem Manuskript bespricht, sowie einen Ausschnitt aus einer Rundfunksendung von 1947, in der Boom “über Humor und Satire im Jazz” sinniert.

Lees hier de hele recensie.

«Maar om te komen tot een postkoloniaal debat is het noodzakelijk dat iemand tegen de gevestigde orde aan schopt. Birney doet dat – en met kracht.» – Karin Amatmoekrim

DubieuzenOver De Dubieuzen **** van Alfred Birney in de Volkskrant, 30-06-2012:
Er leeft een beeld over Indo’s dat ze Hollandser willen zijn dan de Hollanders. In zijn essay De dubieuzen maakt Alfred Birney korte metten met dit soort opvattingen. (…) Birney pleit voor een meer genuanceerd, en vooral ook meer eigen blik op de Indische letteren. In De dubieuzen laat hij zien ‘wat Multatuli, Daum en Couperus ons niet vertelden’, door uitgebreid in te gaan op vergeten of eenvoudig nooit ontdekte indo-Europese schrijvers en hun werk.

Lees hier de recensie.

«Een fantasierijke en absurdistische combinatie van verhalen en collages.»

Voor de eerlijke vinderOver Ilona Verhoeven, auteur van ‘Voor de eerlijke vinder’ op de Boekensalon, 30 juli 2012:
Ilona Verhoeven (1974) woont en werkt in Amsterdam, Berlijn en op het internet, zoals ze het zelf formuleert. Ze schrijft artikelen, verhalen en gedichten, publiceert die in zelfgemaakte boekjes of op haar website, fotografeert en maakt tentoonstellingen. En dan vergeten we vast nog wel een paar dingen. Haar leven draait rond taal en beeld en de combinatie daarvan. ‘Mixed Media Soup’ heet haar website dan ook. Bij uitgeverij In de Knipscheer verscheen onlangs haar eerste reguliere boek, ‘Voor de eerlijke vinder’.

Lees hier over de boekencollectie van Ilona Verhoeven

Meer over Ilona Verhoeven

Alfred Birney genomineerd voor Halewijnprijs 2012

DubieuzenDe nominatie is toegekend mede naar aanleiding van zijn essayboek De dubieuzen (2012) en zijn drie ‘rivierennovellen’ uit 2011, 2010 en 2009. De Halewijnprijs, literatuurprijs van de stad Roermond, is een auteursprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een auteur die al voorbij haar/zijn debuut is, een literair talent dat naar de mening van een deskundige jury, op grond van de kwaliteit van haar/zijn verschenen werk, bredere publieke belangstelling verdient. De winnaar wordt medio september bekendgemaakt. De prijs zal worden uitgereikt op 24 november 2012. Prijswinnaars uit het recente verleden zijn o.a. Tommy Wieringa, Vrouwkje Tuinman, Adriaan Jaeggi, Arthur Japin, Esther Jansma, Otto de Kat. Prijswinnaar van het afgelopen jaar is Johan de Boose mede naar aanleiding van zijn roman Bloedgetuigen.

Meer over Alfred Birney

«De vergelijking met de dichter Slauerhoff dient zich aan.» – Els van Geene

BloedkransOver ‘Bloedkrans’ van Albert Hagenaars voor NBD Biblion, 25 juni 2012:
Wie deze dichter (1955) wil volgen moet veelvuldig met hem meereizen: naar binnen toe vanwege zijn familiegeschiedenis, maar vooral ook naar buiten toe, terwijl hij trekt door de steden van de wereld. De wonden die de kolonisatie heeft geslagen, de veelal uitgeroeide oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika leiden tot diepgaande beschouwingen.

Lees hier de recensie

Meer over deze bundel

«Het woordloze talig maken.» – Joop Leibbrand

BloedkransOver ‘Bloedkrans’ van Albert Hagenaars op MeanderMagazine, 19 juni 2012:
In ‘Bloedkrans’ profileert Albert Hagenaars zich nadrukkelijk als een reiziger, en wel in dubbel opzicht. Enerzijds is hij de levensreiziger die verslag doet van het eigen leven, beginnend bij de geboorte en eindigend bij het bereiken van wat als zijn bestemming kan worden beschouwd. Anderzijds is hij de wereldreiziger, die inmiddels een vast adres in Indonesië heeft en door de beide Amerika’s, het Midden-Oosten en Azië trekt. Over ‘Bloedkrans’ is veel goeds te melden. Er is een dichter aan het woord die iets te zeggen heeft en dat met overtuiging doet. De grote gevarieerdheid aan onderwerpen en locaties maakt dat je je geen moment verveelt.

Lees hier de recensie

Meer over Albert Hagenaars

«De waarde van het boek ligt vooral in het zoeken naar een nieuwe vorm die een nieuwe groep jongeren aanspreekt.» – Karin Amatmoekrim

Azijn in mijn aderenOver Azijn in mijn aderen van Orchida Bachnoe in de Volkskrant, 16-06-2012:
In het tweede deel gooit Bachnoe het roer drastisch om door haar personages te beschrijven alsof ze de hoofdrol spelen in een Bollywoodfilm. Dit kleurrijke, dik aangezette drama werkt vreemd genoeg beter dan het eerste deel. Misschien komt dat doordat Bachnoe hier nieuw terrein betreedt, of misschien zelfs een nieuw type boek creëert; Bollywood-chicklit, of iets dergelijks. Bachnoes debuut vormt daarmee een aanzet tot een interessante ontwikkeling. De waarde van het boek ligt vooral in het zoeken naar een nieuwe vorm die een nieuwe groep jongeren aanspreekt, en het aansnijden van onderwerpen die doorgaans vermeden worden.

«Het centrale thema: de macht, hoe die te verwerven, te gebruiken en te behouden.» – Mr. L.P. Willigenburg

MachiavelliOver ‘De Vorst’ van Niccolò Machiavelli (verzameld werk van Jo Otten, deel 1) door NBD Biblion, 13 juni 2012:
Profielschets door de Italiaanse geschiedschrijver (1469-1527) van de ideale heerser, met een uitgebreid essay van de vertaler over de actuele betekenis van het gedachtegoed van Machiavelli. Voor het eerst is de complete tekst opgenomen die J.F. Otten (1901-1940), publicist en tolk, publiceerde over het leven en werk van Machiavelli als ‘Sleutel van onze Tijd’. Daarna volgt de tekst van ‘De vorst’ zelf, in de (gemoderniseerde) vertaling van opnieuw J.F. Otten.

Lees hier de recensie
Meer over dit boek

Uitnodiging presentatie dichtbundel Cor Gout

Op 20 juni 2012 wordt om 20.30 uur De muziek van het huis, de nieuwe gedichtenbundel van Cor Gout, gepresenteerd in een programma met verhalen, gedichten en liedjes m.m.v. Ronnie Krepel (gitaar). De bundel werd vormgegeven door Els Kort en kost € 14,50. Plaats van handeling is Artikoos (voorheen hoedenwinkel BIK) aan Geest 32 A, 2513 VB Den Haag. Na afloop naparaat onder genot van een drankje… Graag bericht van komst of afwezigheid op redactie@extaze.nl
Zie hier verder voor Cor Gout.

Lees hier de uitnodiging.

Foto auteur Harry van Kesteren