«De auteur raakt gevoelige snaren.» – T.H.

PrintOver ‘Haarlem nocturne’ van Djordje Matic, voor Biblion 3 maart 2016:
Bundel opgebouwd uit twee delen. Deel 1 heeft als thema: de ballingschap en de gevolgen daarvan, met de bijbehorende gevoelens. De ik-figuur is afkomstig uit de Balkan en beschrijft zijn ontheemdheid om zijn naam die steeds anders wordt uitgesproken: ‘ik heb meerdere versies ervan’ (…) ‘Toen: vriendelijke varianten’ (…) ‘een hele serie koosnaampjes’; zijn verlangen naar het moederland: ‘Ik bezing andere steden / omdat ik die van mij niet meer bezingen kan’; maar ook zijn thuiskomen in het nieuwe land: ‘is het onverwachte: de belofte van dit land’. Deel 2 benoemt hetzelfde ontheemde gevoel in jazzportretten: altijd wetend dat je je tijd uit moet zitten totdat de tijd komt om eindelijk te laten zien wat de wereld tot dan toe heeft gemist. De bundel eindigt met ‘Haarlem Nocturne’, de titel van de bundel: een prachtig portret van de stad Haarlem met verwijzingen naar diens evenknie Harlem, met als hoogtepunt een fictieve ontmoeting met Laurens Jansz Coster. De auteur, een Kroaat die sinds 1993 in Nederland is, raakt gevoelige snaren van lezer en schrijver, in toegankelijke taal. Een verrijking van onze taal en cultuur.
Meer over ‘Haarlem nocturne’