«Een bijzonder en degelijk naslagwerk.» – Jan J. Mulder

Over ‘Blues op Bezoek’ van Wim Verbei in Jazzflits (nr. 421), 17 juni 2024:

In 1996 begon Wim Verbei een rubriek in Block waarin hij het allemaal probeerde bij te houden. Daarin vermeldde hij niet alleen feitelijke gegevens, maar zette de boeken, overgoten met een persoonlijk sausje, in hun verband. In 2013, na zeventien jaar en 46 afleveringen, had hij er zo’n anderhalfduizend besproken. Hoe leesbaar de afleveringen stuk voor stuk ook waren, bij elkaar was het zo’n wirwar geworden dat het steeds moeilijker werd een titel op te zoeken. De alfabetische volgorde was voortdurend onderbroken door het inlassen van herdrukken, vertalingen, gemiste uitgaven, nieuwe en aangekondigde boeken. De behoefte bestond aan een nieuwe, bij voorkeur Engelstalige publicatie met een nieuwe indeling en een index. Maar hij kon niks beloven… (…) In ‘Blues op bezoek’ heeft Wim Verbei zich nu geworpen op een ander aspect van de blues: de concerten die hier te lande hebben plaatsgehad. Hij registreerde daarvan alle gegevens omtrent de artiesten, de locatie, de datum, het programma, en of de uitvoering is vastgelegd of uitgezonden en zo ja, op welk tijdstip. Dit resulteerde in een kroniek, die hij ter plaatse door de lopende tekst heen strooide. Zowel de kroniek als de tekst zelf zijn overvloedig aangevuld met citaten uit dag- en weekbladen. Zo weten wij nu bijvoorbeeld precies welke artiesten er allemaal optraden tijdens de diverse uitvoeringen van het American Folk Blues festival. Dat van 1972 zou de laatste zijn: de opzet begon sleets te worden. Critici hadden trouwens al opgemerkt dat een publiek van een ouwe knakker, die gewend was thuis voor zijn ‘country shack’ te spelen, niet mag verwachten dat hij in de ambiance van een grote concertzaal zich op zijn gemak voelt. Hierna waaiert – net als jazz – de blues en daarmee de aard van de concerten alle kanten op. Bij 1980 gekomen, zette hij er een streep onder. (…) Verbei’s inspanningen hebben wel een bijzonder en degelijk naslagwerk opgeleverd.

Klik hier voor de recensie op blz. 3, 4 en 5
Meer over ‘Blues op Bezoek’
Meer over Wim Verbei bij Uitgeverij In de Knipscheer