Harman Nielsen – De Oudste Zang. Fantasyroman

harman nielsenHARMAN NIELSEN
De Oudste Zang
Boek 5 in de romancyclus Het Verscholen Volk
Fantasyroman. Nederland
Ingenaaid , 416 blz. € 19,50
ISBN 978-90-6265-664-6
Eerste druk 2011

De Oudste Zang is het vijfde verhaal uit de kronieken van het Verscholen Volk. Twee en een halve eeuw na de dood van de Spreker Mus is Uil, de laatste Oude, als enige van zijn metgezellen nog in leven. Haar einde nadert – en mogelijk niet enkel het hare, want de wereld is ondanks Mus’ inspanningen veranderd en de dagen verdonkeren zonder dat het wordt beseft. Vrijwel overal is het keldervolk verjaagd en de oorsprong van de Sprekers is vergeten, evenals wat ze hebben betekend. Eén man legt zijn wil op aan de snel groeiende steden en hij stuurt troepen uit om het laatste verzet te breken. Oorlog is op handen. Uil, zich ontheemd voelend, dolend door een tijd die ze niet wil, zwerft rond met in haar hoede een nakomeling van Mus. Ook over hem, Kat, voelt ze zich onzeker. En misschien vreest ze de jongen, al heeft ze hem lief.

Zelfs hij leek haar vreemd, bemerkte ze. Voorover gezeten, één arm over de helmstok en kennelijk verdiept in de aanblik die het heftig golvende water bood, scheen hij brozer dan gewoonlijk. Zijn gebronsde schrale gezicht met de stevige jukbeenderen en de ogen in de kleur van de rusteloze zee leek zacht ondanks de altijd wat grimmige trek om de mond. Zijn lange grijsblonde haar waaide warrig om zijn hoofd en schouders. Zijn verbleekte linnen jak, grof alsof het uit touw was geweven, bolde en flapperde om zijn borst, rug en armen. Hijzelf zat roerloos. Alleen zijn lippen bewogen, zoals ze zo vaak van hem had gezien. Gebruikte hij de macht die hij had, de macht van zijn zang?

Als de Oude toch betrokken raakt bij de strijd die ze had willen ontlopen, moeten de vermogens van de jongen uitkomst brengen. Maar Kat is geen Spreker zoals zijn voorvader. Niemand weet nog, wat hij wel is….

Meer over ‘De Oudste Zang’
Meer over de Het verscholen Volk-cyclus

Delen op uw favoriete social network!