Harman Nielsen – Michelangelo’s marmer

HARMAN NIELSEN
Michelangelo’s Marmer

Nederland / Roman
Paperback, 288 blz., € 15,75
ISBN 90-6265-464-9
Eerste druk 1999

Met Michelangelo’s Marmer neemt Harman Nielsen (1958) de lezer mee naar een omslagpunt in een nog nabij verleden: het einde van de Spaanse burgeroorlog dat het begin van de de Tweede Wereldoorlog werd. Het verhaal, verteld aan de hand van het wel en wee van vier jonge mensen (de Vlaamse verpleegster Ilse uit Berlijn, de net afgestudeerde student medicijnen Siger uit Amsterdam, zijn zus Helga en haar vriend Louis, de Amsterdamse kunstenaar, die wil fotograferen zoals Michelangelo beeldhouwde), speelt op dit breukvlak van twee tijdperken. Of eigenlijk op twee breukvlakken omdat het einde van die oorlog vervolgens het begin was van de Koude: twee keer een vrijheid die zich in de knop liet knakken.

In de taal van en met beelden uit die tijd wordt het menselijk streven en sterven onder woorden gebracht in de adembenemende scènes die zich griffen in het geheugen van de lezer. En de lezer die niet wil geloven dat de werkelijkheid zo bizar kan zijn als de schrijver haar lat zien mag weten dat Harman Nielsen zich baseerde op overheids- en familiearchieven, historische standaardwerken en speciaalstudies en daarin meer bizarheid aantrof dan bruikbaar was voor zijn Michelangelo’s Marmer.

Over Skaldenzang, zijn eerste roman bij In de Knipscheer, die eveneens maar dan 1000 jaar geleden speelt in een periode van wezenlijke verandering waar de tijd om vormgeving vraagt, schreef de pers: Er worden maar weinig romans gepubliceerd waarin de schrijver zo merkbaar de magische kracht van de taal tracht te gebruiken ten dienste van zijn verhaal.