«Met ‘Duivelsklauw’ heeft Felicita Vos een magistrale familieroman geschreven.» – Els de Groen

DuivelsklauwVoorplat75Over ‘Duivelsklauw’ van Felicita Vos bij de presentatie in Hijman Ongerijmd, 18 april 2014:
Het boek sleept de lezer algauw mee door zijn spannende opbouw, zijn geraffineerde compositie. Niet alleen de hoofdpersoon, Gina, moet een puzzel leggen om het verleden van haar familie te doorgronden, de lezer moet dat ook. Letterlijk stukje bij beetje krijgt hij zicht op wat er gebeurd is. ‘Duivelsklauw’ gaat over een heel actueel thema: de multiculturele samenleving met haar kinderen uit twee culturen. Of die samenleving gelukt is, is totaal irrelevant. Ze is een feit; we moeten er iets van maken. Van de Roma en Sinti cultuur weten we hoegenaamd niets. De verdienste van Felicita Vos’ boek is dat het op een terloopse wijze veel informatie aandraagt over het eigene van een niet alleen onbekende maar ook miskende en vertekende cultuur: over o.a. de omgang met de dood, de zielen van overledenen, rituelen rond geboorte en huwelijk, reinheidsprincipes. (…) ‘Duivelsklauw’ is behalve een warm, ook een heel eerlijk boek! Volgens mij gaat het niet zozeer om wie we zijn, 20%, 50% tot 100% Roma of burgers, maar om hoe we identiteit individueel ervaren, koesteren en bewaren. Ook dat is een puzzel en iedere mens heeft het recht die op zijn eigen wijze te leggen. Gina, de ik-figuur, doet dat. Met ‘Duivelsklauw’ heeft Felicita Vos een magistrale familieroman geschreven.
Lees hier de notities van het dankwoord van Els de Groen
Meer over Els de Groen
Meer over ‘Duivelsklauw’