Miguel Barnet – Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf

Miguel Barnet
Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf
Oorspronkelijke titel Biografia de un cimarrón
Vertaling Ant Sillevis
Cuba, roman
Paperback, 200 blz.
ISBN 90-6265-086-4
Eerste uitgave 1982

In het oeuvre van de Cubaanse schrijver Miguel Barnet is Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf de eerste roman van een trilogie over de ontstaansgeschiedenis van het huidige Cuba. Centraal in elk van deze romans staat het levensverhaal van een representant van een der etnische groeperingen waaruit de bevolking van Cuba is samengesteld. In deze eerste roman is de 104-jarige Esteban Montejo aan het woord. Zijn wederwaardigheden leveren niet alleen onweerstaanbare leesstof op, maar ook inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van de Caribische en Afro-Amerikaanse wereld voor een belangrijk deel hebben bepaald.

«Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf is een uniek gebeuren in onze literatuur; het is een monoloog waaraan elk mechanisme van literaire constructie vreemd is, maar dat toch in de literatuur thuishoort vanwege de poëtische werking die ervan uitgaat. Door de oude man Esteban te laten praten over alles wat hij zich van zijn eigen, heel lange verleden kan herinneren, heeft Barnet een leven getekend dat zo rijk is aan belangwekkende ervaringen, dat we er niet aan moeten denken dat dit ooit verloren had kunnen gaan…
Het boek is met dichtershand én met grote etnologische kennis geschreven; het resultaat is buitengewoon. Je zou uit de monoloog van Esteban een hele spreekwoordenverzameling kunnen lichten – ja, een hele gnomische literatuur. Zijn terugkeer naar de wereld van de ‘afgeschafte slavernij’ – waarbij hij in aanraking komt met nieuwe methoden om de ‘vrije mens’ uit te buiten – is doortrokken van een markante melancholie. Zijn politieke intuïtie komt voort uit grote wijsheid. En wat de poëtische inhoud betreft zijn vooral die bladzijden heel bijzonder waarin hij ons vertelt over zijn leven als cimarrón (weggelopen slaaf) omgeven door vogels – waarvan hij de taal haast verstond – en door al die vreemde en wonderbaarlijke dingen die je in een oerwoud kon zien.» – Alejo Carpentier
Meer over Miguel Barnet