«Een meer dan gepast eerherstel voor de jonge student die in zijn onderduikjaren een uniek boek geschreven blijkt te hebben.» – A.J. Heerma van Voss

Over ‘Boom’s Blues’ van Wim Verbei in JazzBulletin, nr. 82, maart 2012:
En nu kunnen we het, na 66 jaar, eindelijk lezen: De Blues: Satirische liederen van de Noord-Amerikaanse Neger door
‘J. Frank G.. Boom’, geschreven in Amsterdam 1943- ‘45 – als onderdeel van Boom’s Blues: Muziek, journalistiek en vriendschap in oorlogstijd. Een prachtig boek, rijk geïllustreerd en zorgvuldig gedocumenteerd, geschreven door journalist Wim Verbei, bekend als bluesspecialist van onder andere Jazzwereld en Muziekkrant OOR.

Lees

*Uitgave Muziek Centrum Nederland [mic@mcn.nl / mic@mcn.nl]

Delen op uw favoriete social network!