«Scherpe schetsen van mens en wereld in heldere getuigenis.» – Dirk Kroon

VoorplatWaschGeluid-75Over ‘Het geluid van denken’ van Karel Wasch in Poëziekrant, januari-februari 2020:
Ernest Hemingway stelde dat elke schrijver ‘a sense of justice and of injustice’ dient te bezetten. Karel Wasch wekt met ‘Het geluid van denken’ de indruk dat hij een gevoel van onrechtvaardigheid bezit. Zijn scherpe schetsen van mens en wereld komen voort uit teleurstelling en ontreddering. (…) Hij lijkt beelden van de realiteit op te roepen als verzet tegen wat hij in wezen niet accepteert. Bij zijn aanklacht is boosheid hem niet vreemd. (…) Ontreddering en teleurstelling onthullen de eerlijkheid van een dichter die noch de wereld, noch zichzelf in heden en verleden spaart. ‘Het geluid van denken’ is een heldere getuigenis, geschreven vanuit een onder de oppervlakte schuilgaand geheel van onrechtvaardigheid.
Nieuwsgierig naar de hele recensie? Studenten kunnen een kopie aanvragen bij indeknipscheer@planet.nl
Meer over ‘Het geluid van denken’
Meer over Karel Wasch op deze site