«De auteur raakt gevoelige snaren.» – T.H.

PrintOver ‘Haarlem nocturne’ van Djordje Matic, voor Biblion 3 maart 2016:
Bundel opgebouwd uit twee delen. Deel 1 heeft als thema: de ballingschap en de gevolgen daarvan, met de bijbehorende gevoelens. De ik-figuur is afkomstig uit de Balkan en beschrijft zijn ontheemdheid om zijn naam die steeds anders wordt uitgesproken: ‘ik heb meerdere versies ervan’ (…) ‘Toen: vriendelijke varianten’ (…) ‘een hele serie koosnaampjes’; zijn verlangen naar het moederland: ‘Ik bezing andere steden / omdat ik die van mij niet meer bezingen kan’; maar ook zijn thuiskomen in het nieuwe land: ‘is het onverwachte: de belofte van dit land’. Deel 2 benoemt hetzelfde ontheemde gevoel in jazzportretten: altijd wetend dat je je tijd uit moet zitten totdat de tijd komt om eindelijk te laten zien wat de wereld tot dan toe heeft gemist. De bundel eindigt met ‘Haarlem Nocturne’, de titel van de bundel: een prachtig portret van de stad Haarlem met verwijzingen naar diens evenknie Harlem, met als hoogtepunt een fictieve ontmoeting met Laurens Jansz Coster. De auteur, een Kroaat die sinds 1993 in Nederland is, raakt gevoelige snaren van lezer en schrijver, in toegankelijke taal. Een verrijking van onze taal en cultuur.
Meer over ‘Haarlem nocturne’

«Een uiterst informatief boek.» – Ezra de Haan

Opmaak 1Over ‘Nuttige idioten’ van Els de Groen op Literatuurplein, 23 februari 2016:
Interessant aan Nuttige idioten is vooral hoe het aan de ene kant een ver verleden lijkt te beschrijven: de tijd dat Oost en West door een muur van elkaar gescheiden waren, maar ook die van nu: de tijd waarin Oost en West door een onzichtbare muur van elkaar gescheiden zijn. Je krijgt het idee dat er, los van een korte periode van toenadering, weinig is veranderd. […] Door gebruik te maken van al haar eigen ervaringen en, niet te vergeten, de nodige humor, schetst De Groen de ontwikkelingen sinds het vallen van de muur. Haar nuchterheid is daarbij kenmerkend. […] Els de Groen komt erachter dat de imperialistische vijand van weleer is ingeruild voor meer ‘traditionele’ vijanden: de zigeuners, de joden en de immigranten. De Groen gaat zich verdiepen in de Balkan, wederom een complex deel van de wereld. Ook Bulgarije trekt haar aandacht. […] In 2004 wordt De Groen een Member of European Parliament. […] Vijf jaar maakt De Groen deel uit van het circus dat Europa heet. […] In 2009 gaat Els de Groen ‘op het langste reces dat ze ooit zal hebben.’ Ze verlaat het parlement na jaren voor de rechten van de Roma te hebben gestreden. Waarschijnlijk had ze geen beter moment kunnen kiezen. Een paar jaar later laait de koude oorlog op. Poetin weet keer op keer het westen met zijn acties te verrassen en te verbijsteren. […] Wie zich soms afvraagt, zoals ik, hoe de huidige politiek zo ver uit de hand heeft kunnen lopen, moet Els de Groen raadplegen. Ze was er vaak bij of weet er genoeg van af. Nuttige idioten is daarmee een uiterst informatief boek voor degene die meer wil weten dan de karige quote op zijn IPhone.
Lees hier de recensie
Meer over ‘Nuttige idioten’