«Suspense maakt boek voortdurend intrigerend en vooral verontrustend.» – Peter de Rijk

Opmaak 1Over ‘Berichten uit het verleden –Pemba doti’ van Annel de Noré in Schrijven Magazine, augustus 2023:
In zijn artikelenreeks ‘Wat doet een redacteur? wijdt Peter de Rijk zijn 18de aflevering aan ‘Psychische problemen literair verwoorden’. Eén van de titels die hij aanhaalt is ‘Berichten uit het verleden –Pemba doti’
van Annel de Noré: “Het thema is angst die overgaat in paranoia het thema. Ook De Noré kiest de alwetende vertelwijze. De dialogen gebruikt ze daarentegen om de visie van de ander op de problemen van het hoofdpersonage duidelijk te maken. ‘Ik durf je niet alleen te laten. Het gaat niet goed met je.’ zegt de een, terwijl de ander bedenkt dat er handdoeken moeten worden gekocht. ‘Het kon haar geen moer schelen’ , voegt de schrijver aan haar gedachte toe. Naarmate het verhaal vordert nemen de problemen toe, en zeker voor de hulpverlening. ‘Ik heb begrepen dat u vanavond iets onaangenaams is overkomen. Ik wil er graag met over praten met u.’ Ze veinsde hardhorendheid. ‘Ik zal me eerst voorstellen: Dokter Teemink,’ herhaalde hij. Kennelijk was ze seniel. Ze overwoog hem te laten barsten en zich in haar slaapkamer te verschansen. De Noré weet door suspense te gebruiken haar boek voortdurend intrigerend en vooral verontrustend te maken. Het is een roman die thriller-elementen bevat. Voortdurend vraagt de lezer zich af of ze overwerkt is of aan waandenkbeelden lijdt. Of ze dreigt door te draaien of werkelijk het slachtoffer is van iemand die haar bedreigt.”
Meer over ‘Berichten uit het verleden. Pemba doti’
Meer over Annel de Noré bij Uitgeverij In de Knipscheer