«Fantasy van topkwaliteit.» – Ezra de Haan

Over ‘Het Lichte Duister’ van Harman Nielsen op Literatuurplein, 23-09-2013:
Harman Nielsen begon aan een reeks boeken die je misschien beter als kronieken kunt omschrijven. Elke deel beschrijft een eigen episode en is een verhaal op zich. Alle verhalen tezamen vormen de geschiedenis. In die vertellingen maken we de ontwikkeling van diverse mensen mee. En in elk nieuw deel van Het verscholen volk verandert de wereld door wat de personages in het vorige deel hebben gedaan. Veranderingen kosten tijd, zeker als het de wereld betreft. En Nielsen schroomt dan ook niet grote stappen in die tijd te nemen. Het zijn stappen van twaalf jaar. En naarmate de reeks vordert kunnen het ook stappen van eeuwen worden… Eigenlijk is iedere poging tot samenvatting van dit epos gedoemd te mislukken. Vooral omdat het dan slechts de inhoud belicht en wat de boeken van Harman Nielsen zo bijzonder maakt, is zijn stijl. Die is literair zonder zwaar te zijn, het is Fantasy van topkwaliteit. Doodnormale situaties veranderen onder je ogen in bijzondere.

Lees hier de recensie

Meer over ‘Het Lichte Duister’

«Zinnen vloeien als rivieren, met opvallende woordkeuzes en beschrijvingen die van de pagina afspatten.» – R. van Rossenberg

Over ‘Het Lichte Duister’ van Harman Nielsen voor NBD/Biblion, 17 juli 2013:
Zesde boek in de serie ‘Het Verscholen Volk’, gezet negen jaar na het vorige deel (‘De oudste zang’, 2011). Met een mix van oude en nieuwe personages krijgt deze verre toekomst van de mensheid verder reliëf. Wat in ieder deel van deze serie weer opvalt, is de sublieme stijl van de auteur. Zinnen vloeien als rivieren, met opvallende woordkeuzes en beschrijvingen die van de pagina afspatten. De Nederlandse fantasy-markt wordt gedomineerd door vertaald werk, maar dit epos van Nederlandse bodem kan wedijveren met het beste daarvan.

Lees hier de recensie

Meer over Het Lichte Duister

«Een sterk boek, gezet in een boeiende stijl met aansprekende karakters, in een verfrissende mengeling van fantasy en sciencefiction.» – R. van Rossenberg

Over ‘De Oudste Zang’ van Harman Nielsen voor NBD Biblion, 27 december 2011:
De wereld is in beroering; de steden worden herbevolkt, waarbij het keldervolk verdreven wordt naar de bergen. Uil, de laatste Oude op aarde, ziet dit met lede ogen aan. Zij neemt de wees Kat, de laatste nakomeling van Spreker Mus, onder haar hoede en voedt hem op. Zij weet niet wat Kat precies is; is hij een Spreker die de volkeren kan verenigen? Vijfde deel in de serie ‘Het Verscholen Volk’. In deze sterke voortzetting van de romancyclus is de sfeer melancholischer dan voorheen. Het thema van de onvermijdelijke aftakeling doordringt alles, waardoor het sterven van een belangrijk karakter niet onverwachts kwam. Centraal staat de ontdekking van Kat, wie hij is en wat zijn rol is. Die rol zal hij verder moeten uitspelen in het volgende deel, waarvan achter in het boek al een voorproefje is opgenomen. Een sterk boek, gezet in een boeiende stijl met aansprekende karakters, in een verfrissende mengeling van fantasy en sciencefiction.

Meer over Harman Nielsen

Harman Nielsen – De Oudste Zang. Fantasyroman

HARMAN NIELSEN
De Oudste Zang
Boek 5 in de romancyclus Het Verscholen Volk
Fantasyroman. Nederland
Ingenaaid , 416 blz. € 19,50
ISBN 978-90-6265-664-6
Eerste druk 2011

De Oudste Zang is het vijfde verhaal uit de kronieken van het Verscholen Volk. Twee en een halve eeuw na de dood van de Spreker Mus is Uil, de laatste Oude, als enige van zijn metgezellen nog in leven. Haar einde nadert – en mogelijk niet enkel het hare, want de wereld is ondanks Mus’ inspanningen veranderd en de dagen verdonkeren zonder dat het wordt beseft. Vrijwel overal is het keldervolk verjaagd en de oorsprong van de Sprekers is vergeten, evenals wat ze hebben betekend. Eén man legt zijn wil op aan de snel groeiende steden en hij stuurt troepen uit om het laatste verzet te breken. Oorlog is op handen. Uil, zich ontheemd voelend, dolend door een tijd die ze niet wil, zwerft rond met in haar hoede een nakomeling van Mus. Ook over hem, Kat, voelt ze zich onzeker. En misschien vreest ze de jongen, al heeft ze hem lief.

Zelfs hij leek haar vreemd, bemerkte ze. Voorover gezeten, één arm over de helmstok en kennelijk verdiept in de aanblik die het heftig golvende water bood, scheen hij brozer dan gewoonlijk. Zijn gebronsde schrale gezicht met de stevige jukbeenderen en de ogen in de kleur van de rusteloze zee leek zacht ondanks de altijd wat grimmige trek om de mond. Zijn lange grijsblonde haar waaide warrig om zijn hoofd en schouders. Zijn verbleekte linnen jak, grof alsof het uit touw was geweven, bolde en flapperde om zijn borst, rug en armen. Hijzelf zat roerloos. Alleen zijn lippen bewogen, zoals ze zo vaak van hem had gezien. Gebruikte hij de macht die hij had, de macht van zijn zang?

Als de Oude toch betrokken raakt bij de strijd die ze had willen ontlopen, moeten de vermogens van de jongen uitkomst brengen. Maar Kat is geen Spreker zoals zijn voorvader. Niemand weet nog, wat hij wel is….

Meer over ‘De Oudste Zang’
Meer over de Het verscholen Volk-cyclus

«Groots en mooi.» – Jos Lexmond

Over ‘Nevels Kind’ van Harman Nielsen in SF Terra, juni 2010:
Nevels Kind wordt gepropagandeerd als Fantasy en volgens Biblion is het ‘het beste wat de Nederlandse Fantasy te bieden heeft’. Zelf ben ik het met dat stempel Fantasy oneens. Wat mij betreft is de hele reeks SF. De K’zan, een buitenaards ras, heeft de mensheid weggevoerd van de Aarde en alleen de zwakken, degenen die zich het beste konden verstoppen, hebben kans gezien achter te blijven. (…) Zoals met elk boek in deze reeks, zit er twaalf jaar tussen dit deel en het vorige. Er is iets veranderd in de wereld. Waar vroeger harmonie in de wereld was, is er nu schemer. Doordat het Keldervolk uit hun ruïnes verdreven is door beide andere volken dwalen ze nu in de wereld rond. (…) Volgens een stukje aan het einde van het boek is Harman Nielsen alweer aan een vijfde deel bezig dat, zo te zien, de titel De Oudste Zang zal krijgen. Ik wil het weer bij voorbaat lezen.

Lees hier nog een fragment uit de recensie

Meer over Harman Nielsen en zijn Fantasy/SF-reeks ‘Het Verscholen Volk’