Karin Lachmising bij De nieuwe Garde

KarinLachmisingIn september 2021 is een nieuw traject gestart in het kader van de samenwerking van ‘De nieuwe Garde’ met ‘De Tank’: onder begeleiding van Karin Lachmising werkt Rahina Hassankhan aan een essay over transgenerationeel trauma. Rahina Hassankhan: «Onze grootouders en overgrootouders leefden onder het juk van de kolonisator. Het trauma van het slavernijverleden en de uitbuiting van contractarbeiders werkt door in lichaam en geest. (…) Niet verwerkte trauma’s worden van generatie op generatie doorgeven. Dit transgenerationeel trauma betekent dat de jongere generatie een hogere kans heeft op depressie, angst, emotionele problemen en slaapstoornissen. Verder blijkt dat de omgeving en ervaringen epigenetische veranderingen kunnen veroorzaken in het celgeheugen. Dit heeft effect op de gezondheid, ook van de (klein)kinderen. Is het onafwendbaar dat we zo lang blijven rondsjouwen met deze zwaarte in ons leven?» ‘De nieuwe Garde’ is een platform dat de krachten van de literaire, culturele en wetenschappelijke velden verenigt, en die inzet om beloftevolle schrijvers hun weg in de essayistiek te laten vinden. Het platform werkt met een redactie, een coördinator/penvoerder, een redactieraad/ partnernetwerk, mentoren, en de steun van een aantal partijen dat de doelstellingen van ‘De nieuwe Garde’ deelt en de benodigde middelen beschikbaar stelt. ‘De Tank’ is een BIPOC (Black, Indigenous, People of Color) redactietank/denktank die beoogt de hiaten met betrekking tot diversiteit in de letteren op te vullen en institutioneel racisme in de letterensector aan te pakken.
Meer over De nieuwe Garde
Meer over Karin Lachmising bij Uitgeverij In de Knipscheer