«En de wereldverbeteraars in ons midden? Blijf maar even thuis, zou ik zeggen.» – Theo Ruyter

‘Huisarrest voor wereldverbeteraars’ door Theo Ruyter op OneWorld Magazine, 11-02-2013:
De millenniumdoelen zouden wel eens, met terugwerkende kracht, de zwanenzang kunnen zijn van een internationale beweging, die bijna zeventig jaar lang een tweedeling in stand heeft gehouden tussen zogenaamd ontwikkelde landen en landen die dat (veronderstelde) eindstadium nog niet hebben bereikt. (…) In Nederland zie ik nu een scheiding der geesten ontstaan tussen hen die de traditionele hulp de hand boven het hoofd blijven houden en anderen die accepteren dat de wereld fundamenteel veranderd is en navenant de bakens willen verzetten. (…) We hebben de afgelopen eeuw al genoeg lieden in actie gezien, die meenden te weten wat goed was voor de wereld of een stuk daarvan. Theo Ruyter is schrijver van het boek ‘Retourtje Afrika’. Hij was in de jaren ‘70 correspondent in Afrika en werkte in 2002-2003 voor een Europese ontwikkelingsorganisatie in Tsjaad.

Foto: Harry van Kesteren

Lees hier het artikel

Meer over Theo Ruyter