«Een magische wereld van oorlog en emoties.» – drs. H.H. Puite

Over ‘Een mes in de geest’ van Craig Strete voor NBD/Biblion, 22 mei 2000:

Craig Strete (1950) is terecht bekend door het literaire werk dat hij op zijn naam heeft staan. Hij bouwt voort op zijn kennis van de Indiaanse culturen in zijn vaderland, de VS, waar hij ook zelf deel van uit maakt. Dit boek is al de twaalfde titel die door deze uitgever in het Nederlands is uitgebracht. Het verhaal speelt in wat nu het zuidwesten van de Verenigde Staten is, in een tijd waarin dit het domein was van verschillende Indiaanse stammen die nu bekend staan onder de naam Pueblo Indianen. Strete gebruikt elementen uit het geloof in magische krachten, belichaamd in Kachina’s in dit verhaal, om een magische wereld van oorlog en emoties te beschrijven, naar het voorbeeld van Shakespeare’s ‘Macbeth’. De stijl is ook een beetje Shakespeareaans: plechtstatig en dichterlijk. Op het omslag een afbeelding van een Kachinapop.
Meer over ‘Een mes in de geest’
Meer over Craig Strete bij Uitgeverij In de Knipscheer

Craig Strete – De dronken detective

Opmaak 1Craig Strete
De dronken detective

Roman, detective
Amerika
Vertaald uit het Amerikaans door Irma van Dam
Paperback met flappen, 332 blz.
€ 19,50
ISBN 978-90-6265-899-2
1 november 2016

Mijn spiegelbeeld trilde. Mijn neus, ooit gebroken door een dankbare cliënt, was nog altijd scheef maar zat nog wel zo’n beetje in het midden van mijn gezicht. Het zag er zelfs naar uit dat ik voor de verandering eens dicht genoeg bij een scheermes had gestaan.

Privédetective Jack is het speuren zat, maar ook hij moet zijn rekeningen betalen. Alcohol houdt hem op de been en vult het peilloos diepe gat waarin hij al tijden dreigt te vallen. Totdat de hoogzwangere Lynne Michelle voor zijn bureau verschijnt. Haar man is spoorloos verdwenen en ze heeft zojuist een aanslag op haar leven overleefd. De politie van Los Angeles doet niks. Ze vermoedt een verband, maar welk? En of drankorgel Jack nou die reddende engel is?

Weet u zeker dat u een detective bent?’ vroeg ze ten slotte, terwijl ze haar laatste tranen afveegde. ‘U klinkt gestoord.’

Wie meent het detectivegenre wel zo’n beetje te kennen, wordt bij lezing van De dronken detective in een ontnuchterend fris bad gedompeld. Schietpartijen, achtervolgingen, dood en verderf — túúrlijk, het zit er allemaal in, maar nu eens opgeschreven in een grove mengeling van weemoed en ironie, uit de losse pols besprenkeld met subtiel schrijnende humor. De onvervalste handtekening van omnistylist Craig Strete.

Er waren te veel dode mensen in mijn leven en het was mijn schuld dat er nog een was bij gekomen. Wanneer zou er een eind komen aan deze stroom van verdriet? Wanneer zou ik ophouden met de mensen om me heen teleur te stellen?

Craig Strete (1950) debuteerde in 1976 in Nederland met de opzienbarende verhalenbundel ‘Als al het andere faalt’. Vele titels volgden: verhalen, gedichten en (jeugd)romans, waaronder ‘Nachtbraken’ (over Jim Morrison van later The Doors) en ‘De roep van Stormbrenger’. In 2000 verscheen ‘Een mes in de geest’, de pueblo-indiaanse versie van Shakespeares tragedie Macbeth en in 2011 kwam ‘Het spel van Kat en Adelaar’ uit, de Vietnamoorlog in een indiaans visioen.

«De kracht van Craig Strete is dat hij uit een combinatie van actuele problematiek en indiaanse mythologie iets beklemmends nieuws weet te creëren.» – The New York Times
Meer over Craig Strete op deze site

«Een magistraal verhaal in de eigentijdse, poëtische taal van de auteur.» – Marian Cuisinier

Over ‘Een mes in de geest’ van Craig Strete voor Lakota Stichting, 15  juni 2000:
Het is altijd mooi, vind ik, als er weer een nieuw boek van de Noord-Amerikaanse indiaanse auteur Craig Strete (1950) verschijnt. Hoe verschillend zijn boeken ook zijn, ze stellen zelden teleur. ‘Een mes in de geest’, in Nederland in vertaling uitgekomen nog voor het in Amerika verschijnt, vormt op die regel geen uitzondering. Het is een prachtboek. In beeldrijke taal sleept de auteur je vanaf de eerste bladzijden mee in de tragische geschiedenis van Makona, sjamaan van Kawdor. Het verhaal speelt in de pueblo’s en het woestijnlandschap van het Zuidwesten van duizend jaar geleden en begeeft zich in de meest intrigerende en huiveringwekkende uithoeken van de menselijke geest. In het persbericht verwijst de uitgever naar parallellen met Shakespeare’s ‘Macbeth’. Ook bij Strete gaat het over innerlijke strijd, eerzucht, het verlangen naar macht, stammenstrijd, wroeging, verraad, onweerstaanbare maar valse beloften, en een onvermijdelijk tragische afloop. Strete herschept deze thema’s tot een eigen, magistraal verhaal, waarin pueblo-indiaanse, mythische en historische elementen een nieuwe, soms surrealistische vorm krijgen in de eigentijdse, poëtische taal van de auteur. Beeldende omschrijvingen rijgen zich aaneen en in dialogen klinkt regelmatig droge indiaanse humor door. Zo zegt de zoon van een opperhoofd over Makona: ‘Het is haast niet voorstelbaar dat een man op deze wereld zo groot kan zijn en toch niet uit zijn eigen vel knapt.’ Meteen in het begin treden, als wisselvallige elementen van het duister, drie kachina’s aan -Sky Thunder Kachina, Black Wind Kachina en Fire Kachina. Zoals later zal blijken, kan Makona, in strijd met zichzelf, hun bedrieglijke beloften niet weerstaan en levert hij zich daarmee gaandeweg uit aan het waar worden van zijn ergste angsten. In de pueblo’s heerst oorlog. Wantrouwen regeert, krijgers lopen over, mensen zijn niet zeker van zichzelf, laat staan van anderen, zelfs al waren dat vrienden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de man die vóór Makona sjamaan van Kawdor was, maar wegens overlopen naar de vijand is omgebracht door een zwerm van pijlen, tot zijn afschuw en vernedering één voor één afgevuurd door vrouwen van de stam. Hij verlangt naar het graf maar vindt geen rust; als straf voor zijn lafheid is hij gedoemd als weerzinwekkende schim van zichzelf te blijven meelopen met Makona. Hij fungeert als Makona’s onvoorspelbare werktuig, voor beiden tot het bittere einde. Zeer aanbevolen.
Meer over ‘Een mes in de geest’
Meer over Craig Strete bij Uitgeverij In de Knipscheer