«Een leven vol kunst.» – Eric J. Coolen

ronihaarlemsekopstukkenOver Roni Klinkhamer in De Haarlemmer, 16 november 2016:
Roni Klinkhamer maakt in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw naam als beeldend kunstenaar en performing poet/artist. Ze is in 1991, 1993, 1997 en 2001 organisator en initiator van de Haarlemse manifestaties ‘(H)art voor Africa’ met debat, muziek, literatuur en veilingen van beeldende kunst van Haarlemse kunstenaars. De afgelopen 15 jaar is ze (tot aan haar pensioen op jongstleden 11 november) stafmedewerker van het debat- en cultuurcentrum Pletterij (v/h Mondiaal Centrum Haarlem). In 2014 debuteert ze als schrijver met de 620 pagina’s tellende roman ‘Murphy Slaughter’, die ze in december van dat jaar gedurende een leesmarathon van vier dagen live voorlas t.b.v. de Haarlemse editie van Serious Request. Deze week verschijnt haar tweede roman ‘Murphy’s Laughter’, een feelgood-boek voor oudere jongeren.
Meer over ‘Murphy’s Laughter’
Meer over ‘Murphy Slaughter’
Meer over Roni Klinkhamer op deze site

Wedden dat? Roni Klinkhamer leest 620 blz. voor Serious Request

MurphyPoster2014-2_A3Muskita.qxd.qxdRoni Klinkhamer is vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw een opvallende verschijning in het Haarlemse als beeldend kunstenaar, performing artist en schrijver.
RoniActieHaar reden om zich persoonlijk in te zetten voor deze Serious Request komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is met name de link van het thema ‘Hands Off Our Girls’ met Afrika die haar deed besluiten om de uitdaging aan te gaan haar roman Murphy Slaughter in zijn geheel voor te lezen in een leesmarathon van vier opeenvolgende dagen. Immers, Roni Klinkhamer was in 1991, 1993, 1997 en 2001 organisator en initiator van de Haarlemse manifestaties (H)art voor Africa met debat, muziek en literatuur, waarmee ze o.a. middels de veilingen van beeldende kunst van Haarlemse kunstenaars in die vier edities in totaal vele, vele duizenden euro’s bij elkaar wist te brengen die rechtstreeks besteed werden aan kleine projecten in Afrika. Zo kon de stichting Ghana dankzij steun van (H)art voor Africa een schoolgebouw met zes klaslokalen bouwen in Adankwama Kumasi, Ghana.
RoniHartvoorAfricaRoni Klinkhamer is als schrijver met Murphy Slaughter een late debutant. In dit romandebuut (2014) is beeldend kunstenaar Murphy Slaughter onderweg naar zijn overkant, van ‘Hardland’ naar ‘Hartland’. Ofte wel een roman over kunstwereld versus kunstenaar, over zakelijkheid versus creativiteit, over realiteit versus fantasiewereld. Dat klinkt allemaal serieus en dat is het in wezen ook, maar tegelijk is Murphy Slaughter een hilarisch en amusant leesfeest. Biblion roemde het als een ‘hoogst originele roman met een volstrekt eigen taalgebruik’ en Haarlems Dagblad noemde het een ‘roman vol taalkundige cadeautjes.’

Meer over Roni Klinkhamer en Serious Request
Meer over (H)art voor Africa
Sponsor de weddenschap t.b.v. Serious Request
Meer over Roni Klinkhamer en Murphy Slaughter
Koop boek Murphy Slaughter met afdracht aan Serious Request