Gedichten van Brigitte Spiegeler muzikaal omlijst

flapfoto-Brigitte75Op zondagmiddag 16 september 2018 vanaf 3 uur is dichter Brigitte Spiegeler te gast in het Cultuurcafé bij Boekhandel van der Meer in Hoofddorp. Onder de noemer ‘Theetijd!’ leest Brigitte Spiegeler gedichten uit haar bundels ‘Kinderroof & Bijzang’ en ‘Krijgskunst’ met begeleiding van gitarist Marco Kreiken met wie zij al vaker op het podium stond, o.a. bij de Haagse Kunstkring. Lees alles over ‘Kinderroof & Bijzang’ op de Facebookpagina van Brigitte Spiegeler. Behalve dichter is zij ook beeldend kunstenaar.
Klik hier voor locatie/adres.
Meer over Brigitte Spiegeler bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Treffende zinnen.» – Piet Windhorst

VoorplatSpiegeler2-75Over ‘Kinderroof & Bijzang’ van Brigitte Spiegeler op Leeskost, 21 april 2018:
De meeste gedichten (…) hebben vaak een raadselachtige inhoud. (…) Heel vaak vindt er ook een abrupte overgang plaats van het onderwerp. (…) Na enkele malen herlezen kun je enigszins doordringen in de verbeeldingswereld van de dichteres. (…) Dansen is wel een gedicht dat eenheid vertoont. Het heeft één thematiek: de vrouwelijkheid, kwetsbaarheid tegenover de stoere mannelijkheid (leren jack en gespierde torso). Er is ook een duidelijke afronding in het thema: zijn strijdwagen tussen het porselein. In Er is mij verteld is eveneens sprake van eenheid. Trouwens ook van absurde humor. Een badkuip van emaille weert kogels af. (…) Als lezer word je toch af en toe aangenaam verrast door treffende zinnen die een diepere betekenis hebben of door humor. Daarom is het zeker de moeite waard om door te lezen en je te laten verrassen.
Lees hier de recensie
Meer over ‘Kinderroof & Bijzang’
Meer over Brigitte Spiegeler bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Spiegeler nestelt in een profijtelijke niche in de poëzie.» – Albert Hagenaars

VoorplatSpiegeler2-75Over ‘Kinderroof & bijzang’ van Brigitte Spiegeler voor NBD | Biblion, 20 april 2018:
Met deze tweede bundel, die vijf bedrijven telt, bevestigt Brigitte Spiegeler (1971) het niveau van haar debuut uit 2015. De stijl komt overeen: er is opnieuw sprake van vooral korte regels, een duidelijke zegging en scherpe beeldspraak, soms letterlijk, zoals in: ‘voor het slapen gaan een voetenbadje nemen / uitpuilend van vergane koralen en schelpdieren’. Onderwerpen zijn onder andere zakendoen en sjacheren, agressie op alle niveaus en bureaucratie, wat ongetwijfeld met Spiegelers beroep als advocaat heeft te maken. ‘Dergelijke aanstellerij / werkt niet in de rechtszaal / zo kom je jezelf steeds tegen / de onuitstaanbare Gutmensch’. De band tussen individuele en algemene behoeften staat steeds onder druk. De dichteres schrijft eerder vanuit een internationaal dan een Nederlands perspectief, wijst daarmee ook op de toenemende verwevenheid van de meest uiteenlopende belangen. Bovendien vervlecht ze met woorden als ‘gladiator’, ‘Viking’, ‘piramide’, ‘indianen’ en ‘Mesopotamië’ diverse cultuurperiodes, want wat verandert ooit werkelijk? Spiegeler nestelt in een profijtelijke niche in de poëzie.
Meer over ‘Kinderroof & bijzang’
Meer over Brigitte Spiegeler

«Er stroomt een weldadige scheut adrenaline doorheen.» – Wilbert Voets

VoorplatSpiegelerOver ‘Krijgskunst’ van Brigitte Spiegeler in Poëziekrant, mei-juni 2015:
Het leven gelijkt een krijg en overleven is de kunst. Ziedaar het wereldbeeld dat onze vitale, multigetalenteerde (beeldende kunst, advocatuur, poëzie) debutante oproept. […] Ze laat de talige scherven en brokstukken als een spoor achter zich, voor ons als arenlezers achter de maaiers, terwijl zij zelf aan de horizon uit beeld galoppeert. De combinatie van deze vlucht vooruit met het gekozen militaire register, maakt dit debuut tot een poëtische Charge of the Light Brigade, eerder dan dat de inhoud een fictieve oorlogskroniek zou zijn. De oorlog is een metafoor voor het voortdenderende, chaotische leven en dus is net als in de liefde alles geoorloofd. En dat is wat Spiegeler zoekt: zichzelf zonder restrictie uitdrukken.
Besproken in de rubriek ‘Het Debuut’, waarin opmerkelijke debuutbundels worden belicht.
Meer over ‘Krijgskunst’

«Spitsvondige taalbataljons.» – Jonas Bruyneel

VoorplatSpiegelerOver ‘Krijgskunst – Verluierde gedichten en andere vuurpauzes’ van Brigitte Spiegeler op Extaze, 25 april 2015:
Brigitte Spiegeler debuteert strijdlustig met Krijgskunst. Ze trekt ten oorlog met van franjes ontdane taal en een breed scala van onderwerpen: van dagelijkse beslommeringen tot juridisch taalgebruik. Niet verwonderlijk, want Spiegeler is naast dichter en beeldend kunstenaar ook advocaat. In Krijgskunst verkent ze taal en emotie vrijer dan in haar dagelijks leven. Het is duidelijk dat ze die taal beheerst. (…) Het is de opbouw en de krachtige sfeerschepping die van haar debuut een sterke eerste zet maken.
Lees hier de recensie
Meer over ‘Krijgskunst’

«Hoe kan je een tiende generatie allochtoon zijn?»

VoorplatSpiegelerInterview van Jill Stolk met Brigitte Spiegeler in Den Haag Centraal, 3 april 2015:
Nu is er dan de bundel ‘Krijgskunst’. Spiegeler: ‘Wat ik interessant vind, is dat veel militaire termen later ook in de dagelijkse taal komen en in de kunst. Avant-garde is een militaire term. In krijgskunst zit ook krijgkunst , een soort hebben, maar de relatie tot de ander zit er ook in’. Aan de lezers van Den Haag Centraal wil Spiegeler graag ‘Langs de snelweg’ prijsgeven.

Snor de woorden af. Ik wil geen tiende
generatie allochtoon zijn
Zij kwamen hier dan wel niet vandaan
maar waar was jij, toen zij er waren?
Er was geen contour van je bestaan
je was zelfs geen fictie

Maar zij waren er wel
en hebben gewerkt, gewerkt
gewerkt
met een zwak
voor omwegen
tot ze dachten erbij te horen

Alles in het werk stellen
om de strijdwagen
te mogen berijden
Het hart erop inzetten
vanuit het perspectief
van de schildpad.

Spiegeler: ‘Het begrip tiende generatie allochtoon zag ik in De Groene Amsterdammer staan. Ik dacht: hoe kan je een tiende generatie allochtoon zijn? Als je al tien generaties ergens woont en iemand anders vraagt je: En, waar kom je vandaan?, dan denk ik: waar haal je het lef vandaan?’ (…) ‘In een weekend verzamel ik alle woorden en teksten. Als ik dan zo’n zin zie, gaat het alweer bewegen.’
Lees hier het interview
Meer over ‘Krijgskunst’

«Sommige woordvondsten zijn gewoon geniaal.» – André Oyen

VoorplatSpiegelerOver ‘Krijgskunst. Verluierde gedichten en andere vuurpauzes’ van Brigitte Spiegeler op Ansiel en op Iedereenleest.be, 3 maart 2015:
Brigitte Spiegeler maakt in deze bundel een zeer knappe analyse van de taal. Ze swingt er meteen in met het gedicht ‘Zeker het bestaat’ waarin ze het gedicht, eenmalig als de dood onder loep houdt. Sommige woordvondsten zijn gewoon geniaal, zeker wanneer ze er nog een muzikaal timbre in legt. Brigitte Spiegeler heeft een reeks onderwerpen klaar waar ze bijzondere taalspiegelingen in ziet. (…) De gedichten zijn ook zeer beeldend geschreven en met al deze beelden kan je als lezer een droom monteren of een gedicht, lezen, schrijven denken tot het ineens rechtop in je hoofd staat. ‘Krijgskunst. Verluierde gedichten en andere vuurpauzes’ is mooie en kleurrijke bundel die een tuin van verbeelding oproept waarin het prettig dwalen is.
Lees hier de recensie
Meer over ‘Krijgskunst’

«Er is hier wel degelijk een begenadigd dichteres opgestaan.» – Karel Wasch

VoorplatSpiegelerOver ‘Krijgskunst. Verluierde gedichten en andere vuurpauzes’ van Brigitte Spiegeler op Poëzie Leestafel, 4 maart 2015:
De titel van deze bundel maakt al direct een driedubbele betekenissalto. Het is duidelijk: Spiegeler schuwt de pretenties niet. Of Spiegeler de pretenties waarmaakt is dan natuurlijk de vraag. Ik heb af en toe twijfels: Daarvoor is soms het taalgebruik nog iets te stroef. Maar wat een sterk gedicht is bijvoorbeeld Op andermans grond. Er staan meer van deze fraaie verzen in de bundel. Zoals het mooie vers Prinsjesdag, het fraaie Fashion Statement en Subtiel. Kortom ondanks een beetje Spielerei is hier wel degelijk een begenadigd dichteres opgestaan, die alleen nog wat worstelt met haar stijl, maar zeker van zich zal laten horen!
Lees hier de recensie
Meer over ‘Krijgskunst’

Brigitte Spiegeler, Krijgskunst, Krijgskunst – Verluierde gedichten en andere vuurpauzes, Nederlandse literatuur, Nederlandse poëzie, Op andermans grond, Prinsjesdag, Fashion Statement, Subtiel,

Interview met dichtersdebutant Brigitte Spiegeler op AmsterdamFM Radio

VoorplatSpiegelerOver ‘Krijgskunst’ op Amsterdam FM Radio, 2 maart 2015:
Brigitte Spiegeler (beeldend kunstenaar, advocaat en dichter) vertelt in gesprek met Peter de Rijk en Bert van Galen o.a. over de relatie tussen advocatuur en dichterschap. ‘Literat-uur’ is het boekenuur van het programma Kunst & Cultuur op Amsterdam FM-Radio dat op maandagen live vanuit de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) wordt uitgezonden tussen 16.00 en 17.00 uur.
Luister hier naar de uitzending
Meer over ‘Krijgskunst’

Brigitte Spiegeler – Krijgskunst. Gedichten

VoorplatSpiegeler
BRIGITTE SPIEGELER
Krijgskunst
Verluierde gedichten en andere vuurpauzes

Gedichten. Nederland
Gebrocheerd, 80 blz., € 16,50
februari 2015
ISBN 978-90-6265-872-5

Het aardse paradijs is kwetsbaar
Laat hier de kunst heersen niet de dag.

Heupwiegend neemt Brigitte Spiegeler in deze bundel de taal te grazen. Ze trekt ten strijde en maakt gebruik van alle middelen die tot haar beschikking staan: woordvondsten, verhaspelingen, juridisch of politiek jargon. Door archaïsche woorden en/of fragmenten uit strategische teksten te vermengen met moderne begrippen ontstaan taferelen die aan Goya’s Gruwelen van de oorlog doen denken. Boertige scènes van Rabelais, de molens van Cervantes, ze verschijnen als vanzelf voor het geestesoog wanneer je deze gedichten leest.

Alles in het werk stellen
om de strijdwagen
te mogen berijden
Het hart erop inzetten
vanuit het perspectief
van de schildpad

Spiegeler is ‘goed ter tale’. Waar ze beroepsmatig woorden moet wegen op waarheid, gunt ze zich in haar poëzie de ruimte tot spelen. Ook een houdbaarheidsdatum of zelfs Marktplaats leveren inspiratie op. Want ergens moet een dichter beginnen met gedichten schrijven, lezen en denken. Tot er ineens een zin rechtop in haar hoofd staat. Woorden, teksten die we iedere dag horen, krijgen plotseling een andere context, worden potsierlijk of juist pijnlijk helder. Wapengekletter verstomt, ingrediënten voor gerechten nemen het voortouw. Een zwak voor omwegen brengt ons dichter bij de waarheid, zo vaak door taal verhuld.

Brigitte Spiegeler is naast dichter, beeldend kunstenaar en advocaat in Den Haag en Parijs. Het voormalige literaire en kunsttijdschrift Nynade nam eerder gedichten van haar op. Krijgskunst is haar poëziedebuut en telt 53 gedichten verdeeld over 7 afdelingen.