«Brug naar Mutare moet blijven bestaan.» – Arthur de Mijttenaere

OverEnWeer_Cover_01Over ‘Over en weer’ van Stedenband Haarlem-Mutare in Haarlems Dagblad, 9 maart 2018:
(…) De tijdgeest was begin jaren negentig dat Haarlem zich als anti-apartheidsstad wilde inspannen om gemeenten elders in de wereld vooruit te helpen. In Zimbabwe teisterde aids het land een de noden op het gebied van gezondheidszorg, afvalverwerking en huisvesting waren groot. (…) Een stedenband met een Afrikaans land is nu geen vanzelfsprekende zaak meer. (…) Het jubileumboek ‘Over en weer’ is geenszins het grafschrift van de stedenband. De brug naar Mutare moet blijven bestaan. (…)
Lees hier het interview met Anita de Jong en Dik Bol van Stedenband Haarlem-Mutare
Meer over ‘Over en weer’