Carlos A. Aguilera – Speech van de dode moeder. Theater

VoorplatSpeech-75Carlos A. Aguilera
Speech van de dode moeder

theater
Cuba
inleiding en vertaling Nanne Timmer
gebrocheerd in omslag met flappen, 72 blz.,
€ 15,00
eerste uitgave 2019
ISBN 978-90-6265-776-6

Een Russische kat, een provincie en een moeder. Dat zijn de ingrediënten van de theatermonoloog Speech van de dode moeder, van Carlos A. Aguilera (1970). Schrijvers als Tadeusz Kantor, Bertolt Brecht en Heiner Müller klinken door in het stuk van deze Cubaanse schrijver. Waanzin en politiek-filosofische beschouwingen lopen vloeiend in elkaar over. In een spel van ritmiek en herhaling tegenover alledaags taalgebruik met absurde elementen onderga je als lezer de tirade van een moeder die tekeergaat tegen een zoon en een vader, een stel dooie dienders zonder eigen wil, uitgebeeld door twee levenloze poppen. In die tirade zit echter wel een logica – een paranoïde logica, en als je die gaat begrijpen, is het al te laat. Dan ben je verstrikt geraakt in de waan van moeder. Voor je het weet kan je geen kat meer zien zonder te denken dat je een Russische spion in huis hebt gehaald.

‘Een vrouw die een rekening te vereffenen heeft met haar familie, met de staat en met zichzelf. Een vrouw die niet te stoppen is, die geen blad voor de mond neemt. Ze ziet maar één oplossing: rigoureus de strijd aangaan met alles en iedereen. Een monoloog vol tragiek en beschouwingen over de moderne maatschappij. Vol spot, ironie en waanzin, te lezen als een parodie op de rioolpers.’ – Nanne Timmer, UD Latijns-Amerikaanse Literatuur, Universiteit Leiden.

‘Een uitzichtloze situatie, waar zelfs de beelden van Orwell nog als levendig en kleurrijk tegen afsteken.’ – Ralf Junke, Leipziger Zeitung

Carlos A. Aguilera (Havana, 1970) werd in Cuba en daarbuiten bekend door zijn poëzie en performances. Hij publiceerde in alle literaire genres: verhalen, novelle, roman, poëzie, essays en theater. Speech van de dode moeder (2012) werd eerder in het Duits vertaald en opgevoerd in Düsseldorf door het theatergezelschap Pigs’ Appeal. De bekende Mexicaanse criticus Christopher Domínguez Michael noemde zijn roman El imperio Oblómov (2014) in Letras Libres ‘een van de grote Latijns-Amerikaanse romans van de eenentwintigste eeuw’.

Meer over Cuba op deze site

Stefaan van den Bremt – Mijn verbeelding is jouw slaaf niet. Essays

Stefaan van den Bremt
Mijn verbeelding is jouw slaaf niet
Over Latijns-Amerikaanse literatuur
België
Paperback, 190 blz.,
ISBN 90-6265-113-5
Eerste uitgave september 1982

«Hoe zouden we geen angst hebben? We moeten onszelf nog uitvinden! We hebben onszelf alleen nog maar uitgevonden in de literatuur.
Ten overstaan van een Latijns-Amerikaanse elite die de Franse grondwet kopieert of Angelsaksische modellen, maak ik me sterk dat onze literatuur die Latijns-Amerika van binnenuit portretteert, in zijn grootheid, zijn ellende en eigenheid, het eerste rijpe discours is over Latijns-Amerika. Onze literatuur heeft een grote voorsprong op het filosofische of politieke discours.» – Alfredo Bryce Echenique in een televisie-interview met Guy Posson.

De jaren zeventig waren een ongekende bloeiperiode voor de Latijns-Amerikaanse literatuur. Critici, uitgevers en het publiek in Europa en Noord-Amerika toonden de hoogste waardering voor het werk van de romanciers, vertellers en dichters uit het subcontinent – een eer die nog nooit eerder in die mate aan auteurs uit Derde-Wereldlanden ten deel is gevallen.
In de essaybundel Mijn verbeelding is jouw slaaf niet brengt de Vlaamse dichter/vertaler Stefan van den Bremt kritieken, interviews en literaire reisverslagen bijeen, die hij in de loop der jaren aan de Latijns-Amerikaanse literatuur heeft gewijd. Op zeer omzichtige en subtiele manier ontleedt hij het werk van vele groten der Spaanstalige letteren, probeert hij achter hun drijfveren, hun engagement en hun maatschappelijke rol en positie te komen. De resulterende observaties over het schrijverschap van Neruda, Márquez, Carpentier, Cortázar, Cardenal, Llosa e.a. kunnen zonder meer gerkend tot hoogtepunten in de hedendaagse Nederlandstalige literaire kritiek.
Meer over Stefaan van den Bremt