Mark Insingel – Eenzaam lichaam

MARK INSINGEL
Eenzaam lichaam

Proza. België
Paperback 128 blz. 12,50
ISBN 90 6265 429 0
Eerste druk 1996
Nog rechtstreeks te bestellen bij de uitgever

Mark Insingel (1935) debuteerde op zevenentwintigjarige leeftijd met de dichtbundel Drijfhout (1963). Van 1980 tot en met 2000 werden zijn romans, gedichten en essays uitgegeven door In de Knipscheer. Voor zijn proza werd hij bekroond met de Visser-Neerlandiaprijs en onderscheiden door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Eenzaam Lichaam is een waarachtig liefdesverhaal dat, aangrijpend door de integriteit en openheid waarmee het geschreven is, een heel leven blootlegt. De lezer wordt geboeid door de zeer precieze en directe verwoording van (erotische) ervaringen die hij herkent, door de gedachte en gevoelde emoties die tot daden leiden, door anekdotes die betekenissen toevoegen. Schrijver en lezer is het erom te doen hoe het voor de man en de vrouw in kwestie afloopt – maar ook, en vooral waarom het (onvermijdelijk?) tot zo’n afloop komt.

Eenzaam lichaam werd in de Nederlandse pers niet en in de Vlaamse media lovend besproken. «En dan is er nu die perfect leesbare» roman jubelt Wim van Rooy in Kunst & Cultuur. Hans Vandevoorde schrijft in Knack: «Eenzaam lichaam verdient de cultstatus. Het bevat zoveel wijsheid en banale praat over liefde en seks dat je moeiteloos uit elke bladzijde kunt citeren. Mark Insingel. Vergeet desnoods zijn naam, lees traag zijn boek». En Jos Borré constateert in De Morgen: «Eenzaam lichaam valt op door de helderheid en de zelfverzekerde formulering, door het persoonlijke getuigenis en de openlijke gevoeligheid van de tekst.» Geert Van der Speeten stelt in Standaard der Letteren vast: «Een organisch ritme van wisselende perspectieven, zeldzame helderheid van stijl en rake observaties. Een ontroerend kleinood.» De Financieel-Economische Tijd concludeert: «Eenzaam lichaam is meeslepend en intrigerend, en kluistert de lezer van de eerste tot de laatste bladzijde.»
Klik voor de recensies over ‘Eenzaam lichaam’
Meer over Mark Insingel op deze site

Chenjerai Hove – Schaduwen

CHENJERAI HOVE
Schaduwen

Zimbabwe, Roman
Afrikaanse Bibliotheek
Vertaling: Peter Abspoel
Nawoord: Jan Kees van de Werk
Paperback, 160 blz., € 14,75
ISBN 978-90-6265-391-1
Eerste druk 1994
Rechtstreeks bij uitgever

Na de succesvolle roman Beenderen en de enthousiast onthaalde verhalenbundel Berichten uit Harare verrast Chenjerai Hove (Zimbabwe, 1956) zijn groeiende schare lezers met een nieuwe roman: Schaduwen.
Schaduwen is een tragisch liefdesverhaal. De handeling vindt plaats in de periode van vóór de bevrijdingsoorlog tot na de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980, rond een gezin dat gedwongen de voorouderlijke grond verlaat en onvermijdelijk in de greep raakt van vervreemding en eenzaamheid, maatschappelijk onbegrip en persoonlijke onmacht. De roman is tevens een initiatie in de dood, de liefde en het leven waarin keuzes zich vaak voltrekken buiten de directe controle van de mensen zelf.

Schaduwen is een van de weinige Afrikaanse romans waarin op papier recht gedaan wordt aan mondelinge Afrikaanse verteltechnieken: de roman is als een dans. De lezer kan op elk moment, op elk willekeurige bladzijde, meedoen, in de danscirkel stappen en er weer uitgaan.

De pers over Schaduwen
«Overtuigend doorbreekt Chenjerai Hove in de roman Schaduwen de lineaire vertelstructuur, waardoor het surrealistische karakter van het boek reële grond onder de voeten krijgt.» – The Herald

«Een elegisch werk, stromend als een rivier. De tekst doet in kracht en noodlottig verdriet sterk denken aan het werk van Garcia Lorca.» – Times Literary Supplement

Simone Schwarz-Bart – Horizont. Roman

Simone Schwarz-Bart
Horizont
Oorspronkelijke titel Ti Jean l’Horizon
Vertaling Hetty Renes
Guadeloupe
Paperback 312 blz.,
ISBN 90-6265-114-3
Eerste uitgave 1983

In de roman Horizont legt Simone Schwarz-Bart verhalen en legendes van haar volk vast, die tot nog toe alleen in de orale overlevering leefden. De gebeurtenissen spelen zich deels af in de hedendaagse werkelijkheid van haar geboortegrond Guadeloupe, deels zijn zij ontleend aan oude Afrikaanse sprookjes – en in beide gevallen worden ze gezien en verwoord op een wijze die totaal verschilt van het blanke wereldbeeld.
Het verhaal – waarvan de schrijfster zelf zegt dat het ‘gelezen kan worden als een avonturenroman, een liefdesverhaal, een sprookje over tovenarij of een science-fictionroman’ – volgt de omzwervingen van een traditionele heldenfiguur van de creoolse volksvertellingen. Zijn ontdekkingsreis voert hem naar Afrika, waar hij de kloof ervaart tussen de vrij gebleven Afrikaanse broeders en de Caribische negers die door de slavernij zijn besmet, naar Europa, waar hij voor het eerst blanken ontmoet die geen meesters zijn maar om hun bestaan moeten vechten zoals iedere gewone zwarte, en naar het Dodenrijk, waar hij de lezer kennis laat maken met het beeld van de dood als een rustpauze tussen verschillende levens.

Met deze culturele speurtocht van haar held, die vervat is in een bijzonder rijk en veelzijdig proza, heeft Simone Schwarz-Bart een geslaagde poging ondernomen tegelijkertijd oude overleveringen van haar volk op schrift te bewaren en een roman te componeren die in de moderne Caribische en Franstalige literatuur een vooraanstaande rol speelt.

«Een van de meest originele en dichterlijke romanverbeeldingen van de laatste jaren in de Franse literatuur… een zwarte Odyssee.» – De Volkskrant
Meer over Simone Schwarz-Bart