«**** Superieur neergeschreven waarnemingen en overdenkingen.» – Aart van Zoest

Over ‘Een land met gesloten deuren’ (opstellen) van Tjalie Robinson in Vrij Nederland, 13 oktober 2012:
Na een half leven in zijn geboorteland Indonesië trok Tjalie Robinson naar Nederland en bleef daar zijn superieur neergeschreven waarnemingen en overdenkingen publiceren. Tjalie-biograaf Wim Willems heeft er een selectie van bijeengebracht onder de titel van een van die stukken, ‘Een land met gesloten deuren’. (…) Inzichtelijk, in een superheldere stijl die op schrijfcursussen als voorbeeld kan dienen.

Lees hier de recensie

Meer over Tjalie Robinson

Leon de Winter – Lady Di in een bevallige pose

LEON DE WINTER
Lady Di in een bevallige pose

Nederland. Non-fictie
Paperback, 268 blz., 15,75
ISBN 90-6265-435-5
Eerste druk 1996

Vanaf het begin van zijn schrijversloopbaan in 1976 heeft Leon de Winter als recensent, chroniqueur, journalist en essayist gepubliceerd in bladen als Hollands Diep, Vrij Nederland, de Volkskrant en NRC Handelsblad, waarvoor hij bovendien in 1991-1992 columnist was, zoals voor De Krant op Zondag ten tijde van de Golfoorlog.
Lady Di in een bevallig pose (een frase uit zijn reportage over de Londense suburbia) bundelt een gevarieerde keuze uit Leon de Winter’s spannende literaire non-fictie. Vaak is hij in deze verhalen en columns, zoals die over Peter Handke, zelf evenzeer aanwezig, doordat de aanleiding een emotionele is, van ontroering en verwondering tot boosheid. Zo vertellen ze niet alleen veel over het onderwerp, maar minstens evenveel over Leon de Winter zefl.
Door de opeenvolging van de stukken, o.a. over zijn eigen romans en films De (ver)wording van de jongere Dürer, Zoeken naar Eileen W. en De Grens, komt het literaire ‘credo’ van Leon de Winter en zijn motivatie steeds duidelijker naar voren. Prachtig is het te lezen hoe hij een hilarische en humoristische verhandeling over het door hem gevolgde brooddieet voortzet in een doorwrocht stuk over filosofen die voor hem van betekenis zijn, en natuurlijk komt ook het jood-zijn in relatie tot zijn schrijverschap ter sprake: op weergaloze wijze zegt hij letterlijk alles wat er gezegd kan worden over antisemitisme en de erfenis van de holocaust.
Lady Di in een bevallige pose is de non-fictionele spiegeling van zijn literair werk.