Semiramis Guillén Barrientos – Gedichten in beweging

Semiramis Guillén Barrientos
Gedichten in beweging
Oorspronkelijke titel Poesia en movimiento
Honduras, poëzie
Vertaling Ken Mangroelal
Paperback 32 blz.
ISBN 90-6265-79-1
Eerste editie in Mandalareeks 1981

Semiramis Guillén Barrientos werd in 1954 geboren in Teguecigalpa in Honduras. Ze verhuisde naar de Verenigde Staten en ging later naar Europa om daar haar universitaire studie voort te zetten. In Parijs werkte ze als correspondente voor divers Latijns-Amerikaanse dagbladen en tijdschriften en in Genève was ze verbonden aan het corps diplomatique van Honduras.
Sinds 1978 woont ze in Nederland. Na zich als dichteres gemanifesteerd te hebben in tal van Spaanstalige tijdschriften in Europa en Amerika, en tijdens verschillende internationale poëziefestivals (o.m. Poetry International 1980), debuteert ze in de Mandalareeks met een vertaalde selectie uit haar werk.

Gedichten in beweging biedt een poëzie die, ondanks haar westerse ervaringen en invloeden, rechtstreeks voortkomt uit een Latijns-Amerikaanse poëzietraditie, waarin persoonlijke ervaringen en gevoelens onlosmakelijk verbonden zijn met maatschappelijke veranderingen en de noodzaak tot stellingname, tot strijdbaarheid. Dat ‘engagement’ krijgt bij Semiramis Guillén Barrientos vorm in een sterk ritmische en beeldenrijke poëzie, waarin, zonder kreten of slogans, weemoed en woede voor elke lezer voelbaar worden.

Mahmoud Darwish – Ahmad Zaatar. Poëzie

MAHMOUD DARWISH
Ahmad Zaatar
Poëzie. Palestina
Tweetalig Nederlands-Arabisch
Vertaling Lieve Joris
Tekeningen Kamal Boullata
Paperback 32 blz.
ISBN 90-6265-009-0
Eerste editie in Mandalareeks september 1977

In de nacht van 13 op 14 augustus 1976 viel de Islamitische wijk Tel Zaatar (Heuvel van Tijm) in oostelijk Beiroet. Na bijna twee maanden vechten tegen de belegering van rechtse Christenen moesten de Palestijnen en de andere linkse Islamieten zich uiteindelijk gewonnen geven. Niet lang daarna werd Tel Zaatar met de grond gelijkgemaakt. Een massagraf voor 5000 doden…
Mahmoud Darwish schreef Ahmad Zaatar in de week voorafgaande aan de val van Tel Zaatar, een bewoner van het kamp, die hij nu eens toespreekt, dan weer aan het woord laat, en met wie hij zich soms ook identificeert. Ahmad Zaatar is als het ware de stem van het Palestijnse volk. Hij is zonder thuis en zonder identiteit, een van de ontelbare slachtoffers van het Palestijnse dilemma.
Ahmad Zaatar is een indrukwekkende getuigenis, die – ook om zijn poëtische kracht – in de hele wereld gehoord verdient te worden.

Mahmoud Darwish (1941) zat als radicaal student meerdere malen gevangen in Israel. Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1964 en leverde hem internationale faam op als ‘dichter van het Palestijnse verzet’. In 1970 werd hem in Moskou de Lotusprijs toegekend. In 1972 was hij te gast op het Poetry International Festival in Rotterdam. In 1980 kreeg hij de Poëzieprijs van de Middellandse-Zeelanden en in 1982 trad hij op in Amsterdam op het One World Poetry Festival.

«Opvallend zijn de overeenkomsten die Darwish tekent, vooral waar hij Tel al Zaatar Massada noemt, het joodse symbool van heldenmoed in de strijd tegen de Romeinen.» – Albert Stol in Onze Wereld (november 1977)
Meer over Mahmoud Darwish