Roman Azijn in mijn aderen van Orchida Bachnoe leidt tot vragen in De Tweede Kamer.

Het Tweede Kamerlid van de PvdA, Khadija Arib, heeft op 29 mei jl. aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen gesteld over zelfdoding onder Hindostaanse meisjes naar aanleiding van de die maand verschenen roman Azijn in mijn aderen van Orchida Bachnoe. De minister heeft de vragen op 5 juli jl. beantwoord. «Er is geen landelijk beeld of scholen aandacht besteden aan de problematiek rond zelfdoding onder jonge migrantenvrouwen. Wel vind ik de situatie zodanig ernstig, dat ik de sector via de VO-raad zal wijzen op de beschikbare informatie en hulp.» En: «Voor 15–30 jarigen is het de belangrijkste doodsoorzaak.» Vragen en antwoorden zijn opgenomen in de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Alle vragen en antwoorden zijn hier te lezen.
Meer over Azijn in mijn aderen