Miguel Barnet – Gallego. Een Galiciër in Cuba

Miguel Barnet
Gallego. Een Galiciër in Cuba
Oorspronkelijke titel Gallego
Vertaling Chris Van de Poel
Cuba.
Paperback, 250 blz.,
ISBN 90-6265-192-5
Eerste uitgave oktober 1985

‘Iedereen droomde van Cuba,’ herinnert zich de 80-jarige Manuel Ruiz aan zijn jeugd in Galicië, het achtergebleven noordwesten van Spanje. Manuel wist het benauwende dorpsleven en de dreigende dienstplicht te ontsnappen en bereikte het beloofde land aan de andere kant van de oceaan. In Havana ontdekte hij de werkelijkheid bij de droom, het leven van een dagloner in de Caribische metropool. Jong, krachtig en ongebonden, was hij bestand tegen dat harde gevecht om het bestaan, maar met het verloop van jaren verlangde hij er steeds meer naar zijn geboortestreek weer te zien.
Bij de terugkeer bleek daar weinig veranderd, en Manuel probeerde zijn geluk in Madrid, waar hij in de Burgeroorlog verzeild raakte. Hij vocht mee aan de kant van de republikeinen, kwam na de nederlaag in een Frans interneringskamp terecht en vertrok voor de tweede keer naar Cuba om zich daar voorgoed te vestigen.

Miguel Barnet (Havana, 1940) is schrijver en etnoloog. In Gallego documenteert hij de verbondenheid van emigranten met hun land van herkomst en de manier waarop zij zich voelen als mensen met twee vaderlanden.
Barnets ‘orale biografieën’ van mensen uit de verschillende Cubaanse bevolkingsgroepen zijn klassiek in hun genre. Sinds het succes van Cimarrón, het verhaal van een weggelopen slaaf wordt zijn werk in tientallen landen vertaald en dient het als stof voor toneel en film.
Meer over Miguel Barnet

Miguel Barnet – Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf

Miguel Barnet
Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf
Oorspronkelijke titel Biografia de un cimarrón
Vertaling Ant Sillevis
Cuba, roman
Paperback, 200 blz.
ISBN 90-6265-086-4
Eerste uitgave 1982

In het oeuvre van de Cubaanse schrijver Miguel Barnet is Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf de eerste roman van een trilogie over de ontstaansgeschiedenis van het huidige Cuba. Centraal in elk van deze romans staat het levensverhaal van een representant van een der etnische groeperingen waaruit de bevolking van Cuba is samengesteld. In deze eerste roman is de 104-jarige Esteban Montejo aan het woord. Zijn wederwaardigheden leveren niet alleen onweerstaanbare leesstof op, maar ook inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van de Caribische en Afro-Amerikaanse wereld voor een belangrijk deel hebben bepaald.

«Cimarrón. Het verhaal van een weggelopen slaaf is een uniek gebeuren in onze literatuur; het is een monoloog waaraan elk mechanisme van literaire constructie vreemd is, maar dat toch in de literatuur thuishoort vanwege de poëtische werking die ervan uitgaat. Door de oude man Esteban te laten praten over alles wat hij zich van zijn eigen, heel lange verleden kan herinneren, heeft Barnet een leven getekend dat zo rijk is aan belangwekkende ervaringen, dat we er niet aan moeten denken dat dit ooit verloren had kunnen gaan…
Het boek is met dichtershand én met grote etnologische kennis geschreven; het resultaat is buitengewoon. Je zou uit de monoloog van Esteban een hele spreekwoordenverzameling kunnen lichten – ja, een hele gnomische literatuur. Zijn terugkeer naar de wereld van de ‘afgeschafte slavernij’ – waarbij hij in aanraking komt met nieuwe methoden om de ‘vrije mens’ uit te buiten – is doortrokken van een markante melancholie. Zijn politieke intuïtie komt voort uit grote wijsheid. En wat de poëtische inhoud betreft zijn vooral die bladzijden heel bijzonder waarin hij ons vertelt over zijn leven als cimarrón (weggelopen slaaf) omgeven door vogels – waarvan hij de taal haast verstond – en door al die vreemde en wonderbaarlijke dingen die je in een oerwoud kon zien.» – Alejo Carpentier
Meer over Miguel Barnet