Historicus Rob de Wijk ontvangt eerste exemplaar ‘Voor het Volk’ bij Douwes in Den Haag.

VoorplatVoorhetVolk1_Opmaak 1.qxdOp donderdagmiddag 6 oktober 2016 wordt vanaf 16.00 uur ‘Voor het Volk’ van Els de Groen gepresenteerd in Boekhandel Douwes:
Voor het Volk is een essay dat met 40 foto’s van bekende fotografen uit Oost en West 30 jaar Europese geschiedenis beslaat, te beginnen in 1983, in de vorm van 25 column-achtige hoofdstukken, geschreven door oud-Europarlementariër Els de Groen. Zij is het essay gaan schrijven n.a.v. de herdenking van de val van de Muur, november 2014. Na haar samenwerking met de Russische schrijver Uspenski in de jaren tachtig en talloze reizen door Oost-Europa in de jaren ‘90, werd er in 2003 druk op haar uitgeoefend zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ook deze termijn als MEP (2004-2009) komt in het essay aan bod. Na haar mandaat, met Oost-Europa als prioriteit, heeft zij het reizen voortgezet en ook het schrijven weer opgepakt. Voor het Volk behandelt een periode waarin populisten en nationalisten zich verzetten tegen de grensoverschrijdende aanpak en benadering van internationale kwesties. Dus is het ook een boek over de onmacht van muren.

Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Prof. Dr. Rob de Wijk. Hij is oprichter en directeur van het HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies), historicus en deskundige op het gebied van de Internationale Betrekkingen. Hij was o.a. geruime tijd verbonden aan Instituut Clingendael in Den Haag.

Els de Groen, Boekhandel Douwes en Uitgeverij In de Knipscheer nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Els de Groen zal een korte inleiding houden. U bent van harte welkom. Meld uw komst vooraf (maar uiterlijk 3 oktober!) op info@boekhandeldouwes.nl; dan wordt u op de gastenlijst geplaatst. Locatie: Boekhandel Douwes Herengracht 60, 2511 EJ Den Haag. Toegang vrij.

Meer over ‘Voor het Volk’
Meer over Els de Groen op deze site

Els de Groen – Voor het Volk

VoorplatVoorhetVolk1_Opmaak 1.qxdEls de Groen
Voor het Volk

Essay
Paperback, 176 blz.,
met 40 foto’s van bekende fotografen uit Oost en West
€ 16,50
Eerste uitgave oktober 2016
ISBN 978-90-6265-939-5

Talrijk zijn de leiders die beweren het volk te dienen. Hun vijand is de ander, hun wapen is de angst, hun oplossing is een muur. Zoals ooit de Muur in Berlijn en nu de rollen scheermesjesdraad overal in Europa. Maar wie zijn dat volk waarvoor ze zeggen op te komen? Homogene naties zijn allang een fictie. In een globaliserende wereld wordt de bevolking steeds diverser. Dat vergt beleid en visie. Geen hek! Vandaag klinkt opnieuw de roep om beschermende grenzen en muren. Maar schuilen gaat niet meer, stelt De Groen. ‘Van een vestingvolk zijn we vlaktebewoners geworden, kwetsbaar op een manier die niet meer te harnassen valt. Deden we vroeger ons best ons van anderen te onderscheiden, nu worden we gedwongen te zoeken naar overeenkomsten.’ Met Voor het Volk levert Els de Groen met krachtige 25 columnachtige hoofdstukken een bijdrage aan (het begin van) een inhoudelijke discussie over hoe-nu-verder in een tijd van populisme, terreur en oorlogsgeweld.

Els de Groen raakte gefascineerd door het onbekende en ontoegankelijke Oosten. Toen, begin jaren tachtig, werd ze nog geplaatst in de categorie ‘nuttige idioten’. Die benaming werd voor haar een geuzennaam. Ze reisde 30 jaar door Rusland en de landen van Oost-Europa. Ze schreef er een groot aantal boeken over die ter plekke veel aftrek vonden. Haar kritiek op de Europese Unie kwam haar te staan op de uitnodiging ‘het dan zelf maar te komen oplossen’. Van 2004 tot 2009 was ze lid van het Europees Parlement. In oktober 2015 verscheen van haar hand Nuttige Idioten met als laatste ontwikkelingen Charlie Hebdo, de strijd in Oekraïne en de ramp met vlucht MH 17. De stormachtige ontwikkelingen sindsdien, zoals de aanslagen in Parijs en Brussel, de vluchtelingenstroom en het Oekraïnereferendum in Nederland, vroegen om een uitgebreide editie – voor het eerst geïllustreerd met kenmerkende foto’s van bekende fotografen uit Oost en West – die nu het licht ziet onder de titel Voor het Volk.
Meer over ‘Voor het Volk’
Meer over Els de Groen op deze site

«Tsunami vol van ontmoetingen, bespreekgevallen, affaires, zelfreflectie en zelfspot.» – Mari van Rossem

Opmaak 1Over ‘Nuttige idioten’ van Els de Groen in Brabants Dagblad:
“In ‘Nuttige Idioten’ gaat het om meer dan alleen de Oost-West relatie. De twee grote ideologieën van de 20e eeuw zijn namelijk mislukt: het communisme ging ten onder aan bureaucratie en corruptie, het kapitalisme worstelt met een groeiende kloof tussen arm en rijk en met financiële en ecologische crises. Er is dus behoefte aan een derde weg, maar populisme en nationalisme verhinderen dat proces. Die eerstgenoemde -ismen zijn brokstukken uit het verleden, geënt op muren, slagbomen en het benoemen van zondebokken. Ze gaan voorbij aan het feit dat de wereld door het internet -dat alle mogelijke muren deletet- volstrekt veranderd is.”
Lees hier het artikel
Meer over ‘Nuttige idioten’

Debat naar aanleiding van ‘Nuttige idioten’ van Els de Groen in SPUI25

Opmaak 1Op 16 december 2015 van 17.00 – 18.30 uur organiseert SPUI25 een lezing met debat (in samenwerking met Uitgeverij In de Knipscheer en de Faculteit der Geesteswetenschappen) onder de titel ‘De Muur is weg, leve de muur! Over nationalisme en Euroscepsis in Oost-Europa’.
Op de recente heropleving van nationalisme in Centraal- en Oost-Europa, en de roep om via grensmuren en -hekken “Europa” tegen bedreigingen van buitenaf te verdedigen is de laatste tijd nogal eens met onbegrip, ongenoegen en irritatie gereageerd. Maar soms ook met instemming. Hoe moeten we de huidige heropleving van nationalisme in Centraal- en Oost-Europa begrijpen? Een analyse door drie (ervarings)deskundigen: ex-Europarlementariër Els de Groen, onderzoeker Huub van Baar en NRC-correspondent Roeland Termote.
Waarom bestaat er in Centraal- en Oost-Europa zoveel weerstand tegen de opname van vluchtelingen? En hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de relatie tussen Oost- en West-Europa en haar recente geschiedenis? Waar vinden Oost- en West-Europa elkaar en waar lijken ze eerder uit elkaar te drijven? Aanleiding voor het debat is mede de verschijning van Nuttige idioten. Voor, na en door de Muur, het nieuwste boek van voormalig Europarlementariër Els de Groen. Hierin kijkt ze terug op dertig jaar ervaring met de Oost-West relatie in Europa en reflecteert ze op de muur van onbegrip tussen Oost- en West-Europa die volgens haar nooit écht is geslecht.
Over deze en aanverwante zaken zullen Els de Groen, NRC-correspondent Roeland Termote en onderzoeker Huub van Baar elk vanuit hun eigen perspectief een korte, persoonlijke beschouwing geven. Vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider en Oost-Europakenner Carlos Reijnen. Er is ook tijd voor vragen uit het publiek.

Els de Groen is schrijfster en was van 2004 tot 2009 lid van het Europees Parlement, voor de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Ze is de auteur van verschillende boeken, vertaald in 13 talen. Haar nieuwste boek Nuttige Idioten. Voor, na en door de Muur verscheen dit najaar bij uitgeverij In de Knipscheer.
Roeland Termote is correspondent Centraal- en Oost-Europa voor NRC Handelsblad en heeft uitgebreid verslag gedaan van de vluchtelingencrisis en andere politieke ontwikkelingen in de regio.
Huub van Baar is universitair docent Politieke Theorie aan de Universiteit van Giessen (Duitsland) en tevens als Senior Research Fellow verbonden aan de afdeling Europese Studies van de UvA. Hij is gespecialiseerd in grens-, migratie- en minderhedenpolitiek in Europa, Centraal- en Oost-Europa in het bijzonder.
Carlos Reijnen (moderator) is universitair docent Oost Europese Studies bij de afdeling Europese Studies aan de UvA. Hij is gespecialiseerd in Europese integratie en Centraal- en Oost-Europese geschiedenis en politiek.
Locatie: Spui 25-27, 1012 XM Amsterdam. Toegang is gratis maar aanmelden is verplicht.
Klik hier voor de aankondiging van SPUI25
Meer over ‘Nuttige idioten’

«Een poëtisch en muzikaal monument voor drie grote Surinaamse dichters.» – Ezra de Haan

voorplatSilence75Over ‘De stilte van het ongesproken woord’ op Literatuurplein.nl, 29 augustus 2014:
De stilte voor het ongesproken woord is een poëtisch en muzikaal monument voor drie grote Surinaamse dichters. Door ook aandacht te geven aan informatie over de dichters, met name de getuigenissen die soms zeer persoonlijk zijn, krijgt de lezer meer begrip voor de impact die Dobru, Trefossa en Shrinivāsi hadden en hebben op de Surinaamse samenleving. De muzikale bewerking van de gedichten is divers als Suriname. De impact van het gezongen woord geeft een extra dimensie aan de gedichten. Niet snel vergeet je de stemmen van Raj Mohan en Julya Lo’ko. Wellicht is dit project het begin geweest van iets moois. Surinaamse dichters die voor een tweede Stilte van het ongesproken woord in aanmerking komen zijn: Jit Narain, Michaël Slory en Edgar Cairo.
Lees hier de recensie
Meer over ‘De stilte van het ongesproken woord’