«Wat weet ik schandelijk weinig van Curaçao, terwijl ze er in het Nederlands romans over schrijven.» – Raymond van den Boogaard

Opmaak 1Over ‘Kruispunt’ van Joseph Hart in NRC Handelsblad, 18 september 2015:
Wijdvertakt is de intrige van de roman, die als hoogtepunt een internationaal opschudding verwekkende gijzeling heeft: politiek, beschaafde erotiek, zedenschets. Maar de bedoeling van Joseph Hart is niet uitsluitend om de lezer te onderhouden. (…) Wanneer ik ‘Kruispunt’ ter hand neem, krijg ik de indruk een sleutelroman te lezen, waarvan de strekking mij voor een groot deel ontgaat. (…) Wat weet ik schandelijk weinig van Curaçao, terwijl ze er in het Nederlands romans over schrijven.
Lees hier de column ‘Opbouwwerk in Curaçao’ van Raymond van den Boogaard
Meer over ‘Kruispunt’
Meer over Joseph Hart bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Beeld van Curaçao stemt droevig.» – Otti Thomas

Opmaak 1Over lezing ‘Kruispunt’ van Joseph Hart in Amigoe, 19 september 2015:
Het beeld dat Jopi Hart donderdagavond (17-9-2015) schetste van Curaçao stemt droevig. In een land dat relatief rijk is voor het Caribisch gebied, leeft een groot deel van de bevolking in grote armoede. Het aantal gewelddadige overvallen gepleegd door tieners van twaalf, dertien of veertien jaar is bijzonder hoog. “Een baby is niet voorbestemd om later overvaller te worden, dus ergens moet het fout gaat”, zei Hart.
Geweld onder jongeren is het onderwerp van ‘Kruispunt’, een roman waarin Hart de gedachten, keuzes en uitdagingen volgt van een jonge crimineel. De publicatie is de reden dat de Vereniging Antilliaans Netwerk hem uitnodigde voor de presentatie in het Amsterdams Congres Centrum. De aanwezigen, onder wie maatschappelijk werkers, jeugdbegeleiders, docenten, artsen en vertegenwoordigers van de politie, probeerden samen oplossingen te bedenken om het tij te keren. De Curaçaose Justitie-minister Nelson Navarro krijgt op termijn een video-opname van de discussie, omdat ook hij geïnteresseerd is in de visie van deskundigen op dit gebied.
Lees hier verder
Meer over ‘Kruispunt’
Meer over Joseph Hart bij Uitgeverij In de Knipscheer

«De volle zaal reageert geschokt.» – John Samson

Opmaak 1Over lezing ‘Kruispunt’ van Joseph Hart op Caribisch Netwerk, 18 september 2015:
‘Het is niet vijf voor, maar vijf over twaalf’, stelt Joseph Hart. De agressiviteit onder de Curaçaose jeugd is zo ernstig, dat die zich blijvend dreigt in te vreten in de samenleving en cultuur van het eiland. Hart is overgevlogen naar Nederland om te praten over de bevindingen uit de praktijk die hij in zijn boek ‘Kruispunt’ heeft verwerkt. (…) De volle zaal reageert geschokt als misdaadcijfers en tal van voorbeelden uit de praktijk door Hart opgesomd worden: bijna 40 procent van de geweldplegers is tussen 12 en 27 jaar. En de gevangenisstraf op Curaçao is eerder een criminele opleiding, dan een straf die geweldplegers ook perspectief bieden.
Lees hier verder
Luister hier naar radiofragment programma Dichtbij Nederland op Caribisch Netwerk [Verslaggever John Samson in Dichtbij Nederland met Naeeda Aurangzeb ]
Meer over ‘Kruispunt’
Meer over Joseph Hart bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Agressiviteit en criminaliteit bij de Curaçaose jeugd: wat doen we eraan!?»

Opmaak 1Lezing en discussieavond met Joseph (Jopi) Hart bij Vereniging Antilliaans Netwerk in Congrescentrum Gemeente Amsterdam, op 17 september 2015:
Naar aanleiding van zijn nieuwe roman ‘Kruispunt’ organiseert de Vereniging Antilliaans Netwerk voor haar leden een gedachtewisseling over dit ernstige vraagstuk met de Curaçaose auteur Joseph Hart. De schrijver Joseph (Jopi) Hart werd tijdens het schrijven van zijn boek ‘Verkiezingsdans’ (2006, 2013) verontrust door de gang van zaken in de Curaçaose samenleving. Deze verontrusting verdiepte zich bij het schrijven van het boek ‘Kruispunt’ dat zojuist is verschenen. Hart is ronduit bang. Hij vindt de agressiviteit en criminaliteit die zich in toenemende mate manifesteert onder de Curaçaose jeugd zó ernstig, dat hij een klemmende oproep doet om in actie te komen. Hart draait er geen doekjes om: dit loopt volledig uit de klauw en zal zich blijvend diep invreten in de Curaçaose samenleving en cultuur.

Wat doen we eraan!? Hart heeft deze titel gekozen omdat hij in gesprek wil. Met iedereen die zich betrokken voelt, want er moet wat gebeuren, gaan veranderen, op de korte termijn en op de lange termijn. Het betoog van Hart begint met de vertoning van korte stukjes uit de interviews die hij had met Nelson Navarro, de minister van Justitie van Curaçao, met Mike Franco, de voorzitter van de Staten van Curaçao en met de bisschop van het land Curaçao, monseigneur Secco. Alle drie mensen met grote verantwoordelijkheden in de Curaçaose samenleving. Beleidsbepalende mensen die evenals Hart erg bezorgd zijn en weten dat zij zonder de inbreng van de samenleving zelf geen enkele kans van slagen hebben.
Met verdere medewerking van Ruben Severina, dr. Aart G. Broek, mevrouw prof. dr. Marion van San, dr. Elaine Arnold.

Locatie Congrescentrum van de Gemeente Amsterdam, Weesperstraat 113 (5e etage), 1018 VN AmsterdamAanvang 20:00 – 22:00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Toegang leden VAN gratis. Voor aanmelden en lidmaatschap met vermelding van naam en 06- nummer info@antilliaansnetwerk.nl
Klik hier voor Routebeschrijving, parkeren en praktische informatie
Meer over Jopi Hart bij Uitgeverij In de Knipscheer