«Het emotionele in staccato en de rust van de beschrijvende delen zorgen voor het juiste effect.» – Peter de Rijk

VoorplatBlauweTomaten-75Over ‘Blauwe tomaten’ van Elodie Heloise in Schrijven Magazine, augustus 2023:
In zijn artikelenreeks ‘Wat doet een redacteur? wijdt Peter de Rijk zijn 18de aflevering aan ‘Psychische problemen literair verwoorden’. Eén van de titels die hij noemt is ‘Blauwe tomaten’ van Elodie Heloise: “Zij laat op zeer originele wijze in haar op Curaçao spelende roman zien wat schuld en boetedoening kunnen veroorzaken, met name wanneer er sprake is van een onvermogen om met de eigen beperkingen om te gaan. Korte zinnen verwoorden alle ellende die Dominique overkomt. Je wordt al het ware in haar gedachtestroom meegezogen. ‘Nog meer herrie. Jezus. Dominique vouwt haar handen over haar oren. Haar hart bonkt als bezeten. Een knijpend gevoel in de maagstreek. Misselijk. Angst. Dit is angst. Ze wil zich oprollen en een deken over haar hoofd trekken. Ademen, blijven ademen. In en uit. Het gaat weg. Het gaat zo weg. In en uit. In en uit.’ Heloise kadert de verhitte momenten waarin angst en woede zich opstapelen in langere evenwichtige tekstblokken, waaronder het verslag van de gezinssituatie uit dossiers. Juist het verschil tussen het emotionele in staccato en de rust van de beschrijvende delen zorgen ervoor dat beide het juiste effect bewerkstelligen. ‘Hoe dan ook, in de meeste gevallen denken mensen dat ze gestoord is en in het enkele andere geval wordt ze bewonderd. In beide gevallen is ze alleen. En Marlon valt voor haar nu onder de categorie die haar de sticker ‘gek’ opplakt.’ Een pagina verder: ‘Weet je wat ik het ergste van leven vond? Mensen. Ik hield niet van mensen. Je kon in mijn optiek beter dieren hebben. Die zijn misschien ook hard, maar ik vond ze in elk geval rechtvaardig. De sterkste is de baas. Lekker overzichtelijk. Mensen manipuleren, halen het slechtste in elkaar naar boven. Ze liegen, bedriegen en moorden om de ander te domineren.’’’
Meer over ‘Blauwe tomaten’
Meer over Elodie Heloise bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Een uitstekend literair voorbeeld van diverse psychische kwalen.» – Peter de Rijk

VoorplatZucht1-75Over ‘Als de dood zucht’ van Lex Paleaux in Schrijven Magazine, augustus 2023:
In zijn artikelenreeks ‘Wat doet een redacteur? wijdt Peter de Rijk zijn 18de aflevering aan ‘Psychische problemen literair verwoorden’. Eén van de titels die hij aanstipt is ‘Als de dood zucht’ van Lex Paleaux: “Wie ooit een psychose van iemand heeft meegemaakt, vergeet dat nooit meer. Ook als dat je werk betreft. Als schrijver denk je er meteen aan om het in een verhaal te gebruiken. Maar hoe beschrijf je de overgang van een normaal functionerend mens naar iemand die ervan overtuigd is dat er een meisje in de heg zit, zelfs nadat je zijn uitzicht samen met hem hebt bekeken? Al jouw argumenten dat het de wind in de takken is en de schaduw die een mensfiguur vormt, stuit op onbegrip. Voor je het weet begint jouw patiënt zijn hoofd met een balpoint blauw te maken… Zoiets beschrijven wordt een probleem, want hoe zorg je ervoor dat dit met respect gebeurt? (…) Zoek je een uitstekend literair voorbeeld van diverse psychische kwalen en bovendien die van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, oftewel de dissociatieve identiteitsstoornis, dan is ‘Als de dood zucht’ van Lex Paleaux meer dan geschikt.
Meer over ‘Als de dood zucht’
Meer over Lex Paleaux bij Uitgeverij In de Knipscheer

«Suspense maakt boek voortdurend intrigerend en vooral verontrustend.» – Peter de Rijk

Opmaak 1Over ‘Berichten uit het verleden –Pemba doti’ van Annel de Noré in Schrijven Magazine, augustus 2023:
In zijn artikelenreeks ‘Wat doet een redacteur? wijdt Peter de Rijk zijn 18de aflevering aan ‘Psychische problemen literair verwoorden’. Eén van de titels die hij aanhaalt is ‘Berichten uit het verleden –Pemba doti’
van Annel de Noré: “Het thema is angst die overgaat in paranoia het thema. Ook De Noré kiest de alwetende vertelwijze. De dialogen gebruikt ze daarentegen om de visie van de ander op de problemen van het hoofdpersonage duidelijk te maken. ‘Ik durf je niet alleen te laten. Het gaat niet goed met je.’ zegt de een, terwijl de ander bedenkt dat er handdoeken moeten worden gekocht. ‘Het kon haar geen moer schelen’ , voegt de schrijver aan haar gedachte toe. Naarmate het verhaal vordert nemen de problemen toe, en zeker voor de hulpverlening. ‘Ik heb begrepen dat u vanavond iets onaangenaams is overkomen. Ik wil er graag met over praten met u.’ Ze veinsde hardhorendheid. ‘Ik zal me eerst voorstellen: Dokter Teemink,’ herhaalde hij. Kennelijk was ze seniel. Ze overwoog hem te laten barsten en zich in haar slaapkamer te verschansen. De Noré weet door suspense te gebruiken haar boek voortdurend intrigerend en vooral verontrustend te maken. Het is een roman die thriller-elementen bevat. Voortdurend vraagt de lezer zich af of ze overwerkt is of aan waandenkbeelden lijdt. Of ze dreigt door te draaien of werkelijk het slachtoffer is van iemand die haar bedreigt.”
Meer over ‘Berichten uit het verleden. Pemba doti’
Meer over Annel de Noré bij Uitgeverij In de Knipscheer