«Heimwee is beter dan Holland» – Ezra de Haan

Over ‘Een land met gesloten deuren’ van Tjalie Robinson op Literatuurplein.nl, 7 januari 2013:
Tjalie Robinson voelde zich kind van oost en west en toch was hij, toen hij in Nederland belandde, een immigrant als alle andere. Als een buitenstaander bekeek hij de Nederlandse samenleving en schroomde niet om daar onverdroten kritiek op te leveren. Iets wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Interessant is dat de stukken die hij in de jaren vijftig schreef, nu verzameld in ‘Een land met gesloten deuren’, niet verouderd zijn. Waarschijnlijk herkent menig immigrant van nu zich in wat Robinson toen schreef.

Lees hier de recensie

Meer over Tjalie Robinson