Wim Klinkenberg – Buitenlandsche Zaken. Historiën uit de Tweede Wereldoorlog

Wim Klinkenberg
Buitenlandsche Zaken. Historiën uit de Tweede Wereldoorlog
Paperback, 296 blz.,
ISBN 978-90-6265-349-2
Eerste uitgave oktober 1991

Sinds jaar en dag wordt journalist/schrijver Wim Klinkenberg gefascineerd door wat macht met mensen kan doen en wat mensen met macht kunnen doen en hoe vriendschappelijke betrekkingen haast ongemerkt verworden tot onoorbare vriendjespolitiek.
Als researchjournalist is Klinkenberg vertrouwd met vele archieven. Maar in 1990 gaat bij Buitenlandse Zaken een deur open die tot dan voor hem gesloten was en prompt stuit hij op tal van merkwaardige geschiedenissen uit de Tweede Wereldoorlog die door hun opeenvolging feilloos laten zien hoe de hiërarchische wereld van de diplomatieke diensten functioneert.
Tot dusver onbekend gebleven feiten veranderen door Klinkenbergs ironiseren barokke stijl in tien historiën, tot lering ende vermaak, waarin opvallende en very important personen zich blootgeven op een manier die amusant oogt, maar altijd onthullend en in wezen ook schokkend is.

Wim Klinkenberg (1923) is de auteur van de geruchtmakende boeken als De Ultracentrifuge (1971), en Prins Bernhard – Een politieke biografie (1979, derde druk 1986).
Meer over Wim Klinkenberg