Boekpresentatie op 6 juni 2012 in Torpedotheater

Voor de eerlijke vinderIn het Torpedo Theater in Amsterdam (Sint Pieterspoortsteeg 33) vindt op woensdag 6 juni 2012 om 16.30 uur de feestelijke presentatie plaats van VOOR DE EERLIJKE VINDER van Ilona Verhoeven. Peter de Rijk doet een speedinterview met de auteur die vervolgens enkele van haar korte verhalen zal voorlezen. Daarnaast staan er bijzondere gastperformances op het programma: klankkunstenaar Hans van Koolwijk (Hans van Koolwijk) toont zijn glissando machine en mondharpist (Danibal) geeft een verrassende performance.
Het belooft een zeer aparte bijeenkomst te worden in het kleinste theater van Amsterdam!
Wel graag reserveren! (Toegang is gratis.)
Torpedo Theater