Contact

Werden onderstaande regels mede ingegeven door de corona-jaren, inmiddels is besloten de uitgeverij over enkele jaren te beëindigen. Zie hiervoor ook de slotalinea onder Uitgeverij. Het betekent dat de uitgeverij wel nog nieuw werk uitgeeft van bestaande fondsauteurs, maar geen nieuwe auteurs meer laat debuteren, tenzij al eerder toegezegd. Nieuw toegezonden manuscripten worden derhalve niet meer gelezen. (februari 2023)

Op dit moment van schrijven (juni 2020) hanteert de uitgeverij een voorlopige stop op ingezonden manuscripten. De voorbije jaren is het aantal inzendingen enorm toegenomen en daaruit zijn ook vele tientallen toezeggingen voortgekomen, die de komende jaren eerst zullen worden nagekomen. Zodra er weer ruimte is om nieuw werk te beoordelen wordt dat op deze plek gemeld.