Debat naar aanleiding van ‘Nuttige idioten’ van Els de Groen in SPUI25

Opmaak 1Op 16 december 2015 van 17.00 – 18.30 uur organiseert SPUI25 een lezing met debat (in samenwerking met Uitgeverij In de Knipscheer en de Faculteit der Geesteswetenschappen) onder de titel ‘De Muur is weg, leve de muur! Over nationalisme en Euroscepsis in Oost-Europa’.
Op de recente heropleving van nationalisme in Centraal- en Oost-Europa, en de roep om via grensmuren en -hekken “Europa” tegen bedreigingen van buitenaf te verdedigen is de laatste tijd nogal eens met onbegrip, ongenoegen en irritatie gereageerd. Maar soms ook met instemming. Hoe moeten we de huidige heropleving van nationalisme in Centraal- en Oost-Europa begrijpen? Een analyse door drie (ervarings)deskundigen: ex-Europarlementariër Els de Groen, onderzoeker Huub van Baar en NRC-correspondent Roeland Termote.
Waarom bestaat er in Centraal- en Oost-Europa zoveel weerstand tegen de opname van vluchtelingen? En hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de relatie tussen Oost- en West-Europa en haar recente geschiedenis? Waar vinden Oost- en West-Europa elkaar en waar lijken ze eerder uit elkaar te drijven? Aanleiding voor het debat is mede de verschijning van Nuttige idioten. Voor, na en door de Muur, het nieuwste boek van voormalig Europarlementariër Els de Groen. Hierin kijkt ze terug op dertig jaar ervaring met de Oost-West relatie in Europa en reflecteert ze op de muur van onbegrip tussen Oost- en West-Europa die volgens haar nooit écht is geslecht.
Over deze en aanverwante zaken zullen Els de Groen, NRC-correspondent Roeland Termote en onderzoeker Huub van Baar elk vanuit hun eigen perspectief een korte, persoonlijke beschouwing geven. Vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek onder leiding van gespreksleider en Oost-Europakenner Carlos Reijnen. Er is ook tijd voor vragen uit het publiek.

Els de Groen is schrijfster en was van 2004 tot 2009 lid van het Europees Parlement, voor de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie. Ze is de auteur van verschillende boeken, vertaald in 13 talen. Haar nieuwste boek Nuttige Idioten. Voor, na en door de Muur verscheen dit najaar bij uitgeverij In de Knipscheer.
Roeland Termote is correspondent Centraal- en Oost-Europa voor NRC Handelsblad en heeft uitgebreid verslag gedaan van de vluchtelingencrisis en andere politieke ontwikkelingen in de regio.
Huub van Baar is universitair docent Politieke Theorie aan de Universiteit van Giessen (Duitsland) en tevens als Senior Research Fellow verbonden aan de afdeling Europese Studies van de UvA. Hij is gespecialiseerd in grens-, migratie- en minderhedenpolitiek in Europa, Centraal- en Oost-Europa in het bijzonder.
Carlos Reijnen (moderator) is universitair docent Oost Europese Studies bij de afdeling Europese Studies aan de UvA. Hij is gespecialiseerd in Europese integratie en Centraal- en Oost-Europese geschiedenis en politiek.
Locatie: Spui 25-27, 1012 XM Amsterdam. Toegang is gratis maar aanmelden is verplicht.
Klik hier voor de aankondiging van SPUI25
Meer over ‘Nuttige idioten’