«Een kwalitatief hoogstaande bloemlezing.» – André Oyen

Opmaak 1Over ‘Even zuiver als de ongeschreven brief’ van Rogi Wieg op Ansiel en op Iedereenleest.be, 10 oktober 2015:
In ‘Even zuiver als de ongeschreven brief’ is gekozen voor een chronologische aanpak. De bloemlezing beoogt immers ook het leven van de dichter in beeld te brengen, zoals hij het zag en in zijn eigen woorden en, zoals Peter de Rijk het in zijn voorwoord schrijft, beoogt tevens een biografie in gedichten te zijn. En de bezorger-samensteller is erg goed in dit opzet geslaagd. (…) Zijn oeuvre bestaat grotendeels uit mijmerende, soms heel gevoelige gedichten waarin de natuur, de liefde en ‘het denken’ centraal staan en waarin toch ook vaak grimmigheid de boventoon voert. Dat neemt niet weg dat het erg mooie gedichten zijn en dat de lust om ze herhaaldelijk te lezen je regelmatig bekruipt. De auteur flirtte in al zijn bundels met de doodsgedachte tot in het lyrische toe. Hoe lyrisch kan een dichter zijn in zijn laatste verzen? Ik denk lyrisch, tenslotte is een dood die jezelf bedenkt dat ook, hij verliest pas zijn fictionele waarde wanneer je sterft. (Uit: ‘Laatste gedichten’). ‘Even zuiver als de ongeschreven brief’ is een kwalitatief hoogstaande bloemlezing die een diversiteit aan stemmingen en gevoelens illustreert, waarin subtiele humor regelmatig infiltreert en die het talent van de auteur in blijde en droeve dagen op een sublieme manier toont.
Lees hier en hier de recensie
Meer over ‘Even zuiver als de ongeschreven brief’
Meer over Rogi Wieg bij Uitgeverij In de Knipscheer