«Een verfrissend lezenswaard essay.» – E. Mutter

Over De dubieuzen van Alfred Birney door NBD Biblion, 4 juli 2012:
In zijn essay De dubieuzen neemt Alfred Birney geen blad voor de mond als hij zijn verbazing en ergernis uitspreekt over de zo Eurocentrisch georiënteerde literaire canon daar waar het de Indische literatuur betreft. Birney houdt een pleidooi voor onbekend gebleven schrijvers die vaak als auteurs van het tweede garnituur worden beschouwd. Volgens Birney is het volslagen gebrek aan kennis van de Hollander van de Indische cultuur en van de koloniale geschiedenis, hinderlijk opvallend. Kortom een verfrissend lezenswaard essay.

Lees hier de recensie.