«Een zowel actuele als tijdloze roman.» – André Oyen

Opmaak 1Over ‘Het Wezen’ van Peter Drehmanns op Lezers tippen lezers, 1 september 2020:
(…) Deze roman is een onderzoek waarin bepaalde hypotheses naar voren komen zonder dat er sluitende verklaringen of eenduidige morele standpunten aanwezig zijn. Conflicten worden zichtbaar gemaakt en de lezer mag vervolgens zijn eigen conclusies trekken. De auteur tracht hier een schets te maken waarin de werkelijkheid duidelijk aanwezig is en waarin de hoofdpersonen een speelbal van die werkelijkheid zijn. De wereld waarin de hedendaagse westerse mens zich staande probeert te houden is een hedonistische, exhibitionistische en uiterst complexe wereld die gekenmerkt wordt door enerzijds wanhopig risicomanagement en anderzijds heftige uitspattingen en woede-uitbarstingen. Veel mensen voelen zich opgejaagd en nemen hun toevlucht tot de gekste strategieën, zoals bijvoorbeeld één willen worden met natuur, om de controle niet te verliezen. Hoofdpersoon Grondijs zet daarom ook alles op alles om het object van zijn obsessies en verlangens te vinden! (…) Het is een zowel actuele als tijdloze roman waarin behalve een forse portie cultuurkritiek (op de gedigitaliseerde, geglobaliseerde westerse wereld) er tegelijkertijd serieuze en relevante thema’s als identiteit, (zelf)bedrog, authenticiteit en waanzin aan bod komen. (…)
Lees hier het signalement
Meer over ‘Het Wezen’

Delen op uw favoriete social network!