«Het eigen aandeel in vernederingen is overdonderend.»

aart broekAart G. Broek over ‘Excessief geweld en radicalisering’ in NRC, 7 april 2015:
Doorslaggevend voor agressief gedrag, excessief geweld en radicalisering is schaamte. Dat pijnlijke gevoel ontstaat door ervaringen met en diepgewortelde angst voor vernedering en krenkende uitsluiting. Bij een opeenstapeling van schaamte-ervaringen worden we verraderlijk. Aanval wordt de beste verdediging. Geweld wil schaamte lozen. If you can’t join them, beat them. Moslims wijzen naar de westerse samenlevingen. (…) Deze kritiek op het Westen gaat voorbij aan de schaamte-ervaringen binnen en door de eigen moslimgroepen. Het eigen aandeel in vernederingen is overdonderend. (…) Anders dan verluidt, doen moslims deze schaamte-ervaringen juist ook volop in eigen gelederen op.
Lees hier de ingezonden bijdrage in NRC
Meer over ‘De terreur van de schaamte’