Hugo Pos – De ongewisse tijd

HUGO POS
De ongewisse tijd

Nederland – Suriname Verhalen
184 blz., paperback, € 13,50
ISBN: 90-6265-468-1
Eerste uitgave 1999

De verhalen in Het doosje van Toeti, het opmerkelijk prozadebuut van Hugo Pos (1913) in 1985, spelen alle in de jaren twintig in Suriname en weerspiegelen de jongensjaren van de schrijver. Méér dan in elf boeken die sindsdien volgden is in zijn nieuwste verhalenbundel De ongewisse tijd de plaats van handeling in de Caribische regio en zijn zijn bewoners de leidende personen rond wie de geschiedenissen zich afspelen.

En in de verhalen van Pos is ‘geschiedenis’ dichtbij: ze zijn een spel met fictie en werkelijkheid in ‘de ongewisse tijd’’, waarin de macht van de verbeelding het opneemt tegen de onmacht van het geheugen, waarin een gekleurde herinnering een kleurrijk gevolg kan hebben.

Soms heeft de geschiedenis naam en toenaam. Zo gaat La belle créole over Josephine van Martinique, die vrouw van Napoleon Bonaparte en keizerin van de Fransen werd. Zo verhaalt De tranen van Den Uyl van de dramatische de decembermoorden in Paramaribo. Soms ook is de geschiedenis klein of anoniem en is de aanleiding een reis, of een boek of, zoals in Lucretia, een overlijdensbericht in de krant.

Maar om welk verhaal het ook gaat, steeds is daar die innemende toon die Pos’ light prose zo bijzonder maakt.