Hugo Pos – Van het een

HUGO POS
Van het een

Nederland – Suriname Verhalen
102 blz., paperback € 12,50
ISBN: 978-90-6265-355-3
Eerste uitgave 1992

In Van het een heeft Hugo Pos verhalen gebundeld die alle geschreven zijn na de voltooiing van het drieluik Het doosje van Toeti (1985), De ziekte van Anna Printemps (1987) en Het mausoleum van de innerlijke vrede (1989). De bundel bevat vijf langere verhalen, waarin de afstand tussen ware gebeurtenissen en de herinnering aan of de literaire verwerking van die gebeurtenissen een centraal thema is. De twee meest autobiografische verhalen, bij voorbeeld, beschrijven gebeurtenissen waarmee de auteur door een toeval wordt geconfronteerd, maar die geheel en al uit zijn geheugen waren verdwenen.

Van het een is, ondanks de thematische samenhang en de doordachte opbouw, een heel afwisselende bundel, waarin de lezer meegevoerd wordt naar Suriname en via Indië en Nederland weer terug naar Suriname, en waarin ook de rechterlijke macht en de altijd precaire schuldvraag weer voor wezenlijke spanning zorgen. Over de verhalen van Hugo Pos (Paramaribo, 1913) schreef Trouw: ‘Slechts zelden zijn in de Nederlandse literatuur de grote thema’s uit het leven zo lichtvoetig en schijnbaar achteloos, maar daardoor niet minder indringend beschreven… het zijn stuk voor stuk briljante verhalen die ertoe uitnodigen de lezer deelgenoot te maken van je leesgenot.