«Ik ga op reis en neem mee… » – Piet Kaptein

VoorplatTulp75Over ‘De bushsoldaat’ van Edith Tulp op o.a. kabelkrant RTV Holland en Cultuurmix, 11 juli – 8 augustus 2016:
Ik ga u twintig recent verschenen werken noemen. (…) Het gaat er om dat u uit het twintigtal uw keuze maakt en dat u ze in uw bagage een plaats geeft. Na de vrije weken wisselen wij hier onze leerervaringen met elkaar uit. Een Nederlander en een Oegandees. Thomas en Mozes. Ze zijn gezworen vrienden en staan in Oeganda bekend als de ‘projectpolitie’. Ze controleren door Nederland gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten in het Afrikaanse land en registreren elke onregelmatigheid. De vriendschap echter komt zwaar onder de druk te staan als Mozes, een voormalig kindsoldaat, in aanraking komt met Amerikaanse evangelisten die hem ervan overtuigen de ‘zieke ideologie’ van de homoseksualiteit te bestrijden. Behalve dat hij daarmee Thomas als vriend dreigt te verliezen, neemt hij bovendien een ander, enorm risico.
Meer over ‘De bushsoldaat’