«Ik hoop dat Rogi Wieg nog heel veel gedichten gaat schrijven.» – Wim Brands

Over ‘Afgekapt Dichtwerk’ van Rogi Wieg op VPRO Boeken, 13 april 2014:
Rogi Wieg is nog steeds een even merkwaardig dichter als hij ook een merkwaardige poëziecriticus was. En ik bedoel dit als een reuzencompliment. Hij kan zinnen schrijven die niet veel andere dichters kunnen schrijven. Ik hoop dat Rogi Wieg nog heel veel gedichten gaat schrijven.
Meer over ‘Afgekapt Dichtwerk’
Meer over Rogi Wieg bij In de Knipscheer