Inge Nicole Bak leest op 21 maart 2013 in Graft-De Rijp

Op uitnodiging van het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Alkmaar leest Inge Nicole Bak uit eigen werk bij de start van de voorbereidingen die tot de toekenning van de Rabobank Cultuurprijs in 2014 zullen leiden. Deze prijs wil kunst- en cultuurbeoefenaren in de regio Alkmaar in de schijnwerpers zetten voor een geïnteresseerd publiek. Inge Nicole Bak is met haar novelle ‘De Tranen van de Zeegans’ de winnaar van de 2012-editie in de categorie Letteren alsmede van de NHD Publieksprijs. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en kent een drietal categorieën: visuele kunsten, podiumkunsten en letteren. Tevens wordt die dag de nieuwe jury en haar nieuwe voorzitter officieel gepresenteerd.

Meer over Inge Nicole Bak