Mark Insingel – Woorden zijn oorden. Essays

Woorden zijn oordenMARK INSINGEL
Woorden zijn oorden

Essays
België
Genaaid gebrocheerd, 120 blz. € 13,50
1981
ISBN 90-6265-073-2
Verkrijgbaar bij de uitgever.

Mark Insingel debuteerde in 1963 met de dichtbundel Drijfhout en in 1980 verscheen zijn roman Mijn territorium. Insingel beschouwt deze boeken als begin- en eindpunt van een evolutie. De in Woorden zijn oorden chronologisch opgenomen essays begeleiden deze periode. Men kan erin de ontwikkeling volgen van een artistieke visie die tegelijk een levensvisie is.
Woorden zijn oorden bevat drie opstellen over de schrijver Maurice Gilliams, en tussen de algemene stukken Schrijven in 70, Onze Zangen sluiten onze Rangen, Begeleidende Verschijnselen, Het ogenschijnlijke Verschil en Sociale Status staan beschouwingen over Ivo Michiels en over de schilders André Beullens en J.P. Maury. Door deze afwisseling ontstaat een tegelijk concrete en veralgemeende voorstelling van kunst als een moreel alternatief.

«Voor Insingel zijn woorden werkelijkheid. In de poëzie is Paul van Ostaijen, in het proza is Maurice Gilliams hem daarin voorgegaan. Aan Gilliams wijdt Insingel verschillende beschouwingen, die een voortreffelijke en congeniale karakteristiek opleveren. Intussen is al het gezegde even verhelderd voor Gillimans’ werk als dat voor Insingel zelf.» – T. van Deel, Trouw (1981)