«Nu eens prikken en bijten ze, dan weer spreken ze van hoop en wanhoop en bedelven ze de vertwijfeling onder hoop uit verloren dagen.» – Johan Reijmerink

KhazarenbloedOver ‘Khazarenbloed’ van Rogi Wieg op MeanderMagazine, 02 oktober 2012:
Als je de gedichten uit zijn nieuwste bundel Khazarenbloed doorleest, merk je in alles de dwingende behoefte om het existentiële tekort van het leven ongedaan te maken, te overwinnen. Waarom ben ik hier? (…) Wieg zoekt naarstig naar de zin der dingen. Maar bovenal is hij op zoek naar zichzelf, de waarheid over wie hij nu eigenlijk zelf is, voor de ander is en kan zijn. (…) Ik ben al lezend onder de indruk geraakt van de ernst, ja, de af en toe panische ernst waarmee Wieg zoekt naar een uitweg voor zijn existentiële gespannenheid, zijn gevoel van zinloosheid, zijn overbewustheid van het leven zoals het zich aan hem voordoet.
Lees hier de hele recensie
Meer over Rogi Wieg