Nydia Ecury – Een droom die ik heb. Gedichten

Opmaak 1Nydia Ecury
Een droom die ik heb. Gedichten

Curaçao / Aruba
Tweetalig Nederlands-Papiaments (Un soño ku mi tin)
Voorwoord: Sidney Joubert
Genaaid gebrocheerd, 112 blz. € 18,50
2013
ISBN 978-906265-842-8

Nydia Ecury (1926-2012) werd op Aruba geboren uit ouders van Arubaanse en Curaçaose komaf. Op haar dertigste is zij op Curaçao gaan wonen, alwaar zij in 2012 overleed. Aanvankelijk was zij actief in het onderwijs als leraar Engels en Papiaments en werkzaam bij het Departement van Onderwijs. Nydia Ecury maakte naam aan het toneel als mede-oprichtster van de toneelgroep Thalia, als actrice en regisseuse en vooral als cabaretière met haar ‘one woman show’ Luna di papel (papieren maan).

Als dichter debuteerde zij tamelijk laat, in 1972. Zij publiceerde in het Papiaments. Alleen haar vierde bundel kwam tweetalig uit in het Papiaments en het Engels. Alle bundels verschenen, zoals te doen gebruikelijk op de Antillen, in eigen beheer. Haar zesde en laatste bundel dateert van 2003.

Kort daarna heeft Nydia Ecury voor Een droom die ik heb, haar eerste bundel in het Nederlands, geput uit het werk uit al haar eerder verschenen Papiamentstalige bundels. Ze beschouwt de hier bijeengebrachte 23 gedichten zelf als Nederlandse originelen, als equivalenten van de Papiamentse versies, die om die reden ook in deze bundel zijn afgedrukt. Incidenteel zijn van haar ook enkele andere gedichten in Nederlandse vertaling in bloemlezingen verschenen. Deze zijn evenwel niet opgenomen in Een droom die ik heb.

Dit is een droom die ik heb.
Tot nu toe: niet gelukt.
Maar ik ben een eigenzinnige vrouw
en het is niet voor niets
dat mijn vader mij leerde
wat een ruggengraat is.