Leslie Marmon Silko – Ceremonie. Roman Indiaanse Bibliotheek 3

LESLIE MARMON SILKO
Ceremonie.
Amerika, Indiaans, roman
Vertaling Marijke Emeis
Paperback, 312 blz.,
ISBN 90-6265-059-7
Eerste druk 1980 Indiaanse Bibliotheek – 3
UITVERKOCHT

De roman Ceremonie speelt zich af in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog en beschrijft de kritieke fase in het leven van de jonge Indiaanse oorlogsveteraan Tayo na zijn terugkomst in het Laguna-reservaat in Nieuwe Mexico – het door schokkende ervaringen in Japan op gang gebrachte vervreemdingsproces, en de pogingen om aan de vernietigende kracht van dat proces, op ceremoniële wijze, te ontkomen.
Behalve door de diep-menselijke inhoud boeit deze roman vooral ook door de bijzondere vorm: Leslie Silko heeft een eigentijds thema beschreven met orale – ceremoniële – technieken, die veel ouder zijn dan de romanvorm. Die eenheid van vorm en inhoud geeft de feitelijke gebeurtenissen in Ceremonie een aangrijpende extra-dimensie.

Ceremonie, de eerste roman van Leslie Silko, wordt alom beschouwd als een belangwekkende bijdrage aan de nog zo jonge traditie van het Indiaanse proza en als een ode aan de traditionele bronnen van de literatuur.

Leslie Silko werd geboren in Alberquerque en groeide op in Laguna. Haar stoomboom heeft ook blanke takken, maar Laguna is alles wat zij is, als mens en schrijfster. Ze schrijft gedichten en proza. Enkele van het korte verhalen werden opgenomen in de bloemlezing The Man to Send Rainclouds (Zend ons regenwolken). Ceremonie is haar debuut.

Vine Deloria JR – Custer stierf voor jullie zonden. Een Indiaans manifest Indiaanse Bibliotheek – 4

Vine Deloria JR
Custer stierf voor jullie zonden. Een Indiaans manifest

Oorspronkelijke titel Custer Died for Your Sins
Amerika, Indiaans, Roman
Vertaling: Sjoerd Kuyper
Paperback, 240 blz.,
ISBN 978-90-6265-064-1
Eerste druk 1980 als deel vier in De Indiaanse Bibliotheek
UITVERKOCHT

In Custer stierf voor jullie zonden rekent Vine Deloria jr. op ontnuchterende scherpe en niet zelden ironische wijze af met alle stereotype denkbeelden vooroordelen die over de Indianen bestaan hebben en nog bestaan. In twaalf hoofdstukken moeten achtereenvolgens o.m. de wetgevers, de politici, de antropologen en de zendelingen het ontgelden en wordt een realistisch beeld geschetst van de Indianen van nu, de echte en de onechte, de specifieke Indiaanse humor, het probleem van het Indiaanse leiderschap, de verschillen tussen het zwarte en het rode activisme en de plaats van de Indiaanse volkeren in de moderne Amerikaanse samenleving.

Custer stierf voor jullie zonden (‘Custer Died for Your Sins’) verscheen in 1969. In latere boeken heeft Deloria enkele van de thema’s die erin ter sprake komen verder uitgewerkt en geactualiseerd, maar Custer stierf voor jullie zonden is door zijn volledigheid hét standaardwerk gebleven voor al wie zich door het wel en wee van de Indianen in de Verenigde Staten aangesproken voelt.

Vine Delora jr. (1934) is een Sioux-Indiaan uit het Standing Rock-reservaat. Hij is afgestudeerd als jurist en als theoloog en heeft zich ontpopt als dé woordvoerder van de Indiaanse volkeren en als een vurig pleiter voor Indiaanse onafhankelijkheid. Na Custer stierf voor jullie zonden publiceerde hij o.m. We Talk, You Listen, God is Red en Behind the Trail of Broken Treaties.

Margriet Poort – Als het chroom glanst. Gedichten

Margriet Poort
Als het chroom glanst
Nederland, gedichten
Paperback  40 blz.
ISBN 90-6265-051-1
Eerste druk 1980

«Ik geef hier gedichten die gemaakt werden om hardop gesproken te worden uit, ondanks het feit dat deze stap in tegenspraak is met hun functie. Het is dus van belang dat ik dit nadrukkelijk stel, het gevolg ervan voor de lezer duidelijk maak, en de stap verantwoord.
Het gevolg is dat de lezer de betreffende teksten moet lezen als een letterlijk verslag van het gesprokene: als (recente) historie. (…) » – Margriet Poort in de Verantwoording

Margriet Poort woont in Eindhoven. Ze debuteerde in 1976 met de bundel Mijn God bespeelt zich met vingers (De Bezige Bij). Enkele van de in Als het chroom glanst opgenomen teksten verschenen eerder, in vroegere versies, in Nestrover nader (eigen beheer, 1977) en Poëzie op de tocht (Mandala III/1, 1979).

Joop Verhaaren – Een kras in de Nachtwacht. Gedichten

KrasNachtwachtJoop Verhaaren
Een kras in de Nachtwacht

gedichten
Nederland
gebrocheerd, 80 blz., € 12,50
ISBN 978-90-6265-048-4
eerste uitgave 1980
uitsluitend rechtstreeks bij de uitgever

Een kras in de Nachtwacht bevat poëzie die tussen augustus 1978 en oktober 1979 geschreven werd.
De reeks ‘Spreeuwen / De sperwer’ is gebaseerd op het verschijnsel dat zich voordoet wanneer een wolk spreeuwen wordt genaderd door een sperwer. Omdat iedere spreeuw – uit veiligheidsoverwegingen – naar het midden wil en de spreeuwentroep daardoor het kleinst mogelijke volume gaat innemen, ontstaat een hechte bolvorm; de sperwer valt dan niet aan, maar zodra zich een spreeuw uit de bolvorm losmaakt, zal de roofvogel geen seconde aarzelen.
Van de reeksen ‘Reservaat / De stroper’ en ‘Reservaat / De fotograaf’ zijn de beelden ontleend aan het Aamsveen, een natuurreservaat nabij Enschede.

Joop Verhaaren (Den Bosch, 1949-2016) woonde in Enschede. Zijn poëzie verscheen in bladen als Naar Morgen, Mandala, Avenue literair en Windscherm. Bij Opwenteling publiceerde hij twee bundels: ‘Zoals we ooit begonnen zijn…’ (1974) en ‘Randschap’ (1979)
Meer over Joop Verhaaren op deze site

Léon de Winter – De (ver)wording van de jongere Dürer. Derde druk

Léon de Winter
De (ver)wording van de jongere Dürer
Nederlands, Roman
Paperback, 188 blz.
Eerste druk mei 1978
Tweede druk juni 1979
Derde druk februari 1980
ISBN 978 90 6265 014 7
UITVERKOCHT

Dürer is negentien, werkloos en de zoon van ouders die hem niet begrijpen. Hij rijdt een gestolen taxi total loss en belandt in een jeugdgevangenis. Als hij wordt vrijgelaten, besluit Dürer toe te geven aan zijn grote droom: hij moet op reis, naar Italië, hij moet de wereld in om het grote geluk en het paradijs te vinden. Leon de Winter vertelt het verhaal van de rijping en ondergang van de jongere Dürer, een verhaal van liefde en verlangen, een verhaal van alle tijden. Een hoogst intrigerend romandebuut, dat bij verschijning in 1979 lovend werd ontvangen en werd onderscheiden met de Reina Prinsen Geerligsprijs.

«De lezer, die in het begin nog moeite wil doen om in Dürers huid te kruipen, lukt dat steeds minder naarmate het boek vordert. Hij raakt steeds meer van Dürer weg, maar begrijpt hem steeds beter, zie hem steeds helderder. Dat achteruitlopen met de camera tijdens het leesproces loopt parallel met Dürer steeds groter wordende afstand ten opzichte van de wereld, zijn steeds groter wordende vereenzaming: De vorm is zelf de inhoud!
– Doeschka Meijsing (Vrij Nederland)
Lees meer

Jim Morrison & Craig Strete – Dark Journey

90-6265-035-XJIM MORRISON & CRAIG STRETE
Dark Journey
Amerika, Indiaans, Poetry
Paperback, 48 blz.,
ISBN 90-6265-035-X
Eerste druk 1979
UITVERKOCHT

‘I have seen the future and I won’t go,’ says Morrison, staring at the sky as if he saw the words up there somewhere.
And the day explodes, rocketing into a long shamanistic shared journey. Word tumble out as we write furiously, thrown together accidentally by the summer. Putting it all down on paper. Poems meant never to be heard except in the dark side of our lives. Stories of the yet to happen, fantasies that bleed and offer no comfort.
The future has been to the barricades too many times. The future has been up against the wall so many times, that the handwriting on the wall is now on the future. It is on us.
We see our own deaths and the deaths of those around us.

(From: Two Spies in the House of Love by Craig Strete

Craig Strete – Spiegel je gezicht aan een drenkeling in de rivier

90-6265-034-1CRAIG STRETE
Spiegel je gezicht aan een drenkeling in de rivier

Amerika, Indiaans, Roman
Vertaling: Jos Knipscheer
Paperback, 128 blz.,
ISBN 90-6265-034-1
Eerste druk 1979 als deel twee in De Indiaanse Bibliotheek
UITVERKOCHT

In deze in eenvoudige taal geschreven roman schetst Craig Strete ons onthutsend realistisch, en met de van hem bekende vaak baldadige humor, het dagelijkse leven in een Indiaans reservaat. Hij vertelt het verhaal van de weesjongen Tall Horse, zijn vriend Joseph Little Eagle en hun beider vriendin Nila met wie zij samen opgegroeid zijn – een liefdesverhaal, waarin naast de aan een driehoeksverhouding inherente perikelen de lokroep van de buitenwereld een uiteindelijk onontkoombare rol gaat spelen.
Parallel aan het wel en wee van de jeugdige hoofdpersonen loopt het verhaal van Tall Horse’s grootouders, wier troosteloze leven steeds sterker gedomineerd wordt door de angst dat zijn hun kleinzoon – en daarmee de laatste rechtvaardiging van hun bestaan – zullen verliezen.
Een eerlijke, ontroerende roman die zeer veel – ook jongere – lezers zal aanspreken.
Spiegel je gezicht aan een drenkeling in de rivier is de eerste roman van de Cherokee-Indiaan Craig Strete. De titel is een vertaling van een gezegde in de taal van de Ojibway-Indianen, en wil zoveel zegen als: ‘Jij zult m’n dood zijn.’

«Deze roman is (ook) als jeugdboek zeer aan te bevelen. En de jury die de volgende keer de Griffels gaat toekennen, moet het maar eens goed lezen! Alleen al de volgende woorden van oma Red Wing vatten kernachtig een aangrijpend verhaal samen: Ik ben niet bang om te sterven; ik ben bang om uit te sterven.» – Dagblad voor Noord-Limburg

Craig Strete – In Geronimo’s doodkist. 2de druk

90-6265-006-6-2CRAIG STRETE
In Geronimo’s doodkist

Amerika, Indiaans, Poëzie
Vertaling: Jos Knipscheer
Paperback, 32 blz.,
ISBN 90-6265-006-6
Eerste druk 1977
Tweede gewijzigde druk 1979
UITVERKOCHT

De Indiaanse schrijver Craig Strete oogstte veel bewondering voor zijn, voorlopig nog slechts in het Nederlands verschenen, verhalenbundel Als al het andere faaalt kunnen we de zweep leggen over de ogen van het paard en hem laten huilen en slapen.
Wederom eerst in Nederlandse vertaling presenteert Strete zich nu ook als dichter.
In Geronimo’s doodkist zagen we blanke camera’s Indiaanse wormen interviewen – zoals het lange titelgedicht voluit heet – ontleent zijn magische kracht opnieuw aan de unieke, schokkende combinatie van overgeleverde mythologie en zeer eigentijdse paranoia, en kan beschouwd worden als een soort beginselverklaring voor zijn schrijverschap.
Twee korte gedichten, waarvoor het legendarische Apachen-opperhoofd Geronimo eveneens als inspiratiebron optrad (Bloed is een krijger aan Geronimo’s kan van de hemel en Geronimo’s waarschuwing), completeren de bundel.

Craig Strete (Fort Wayne, 1950), Cherokee-Indiaan en lid van de American Indian Movement, woont afwisslend in Irvine en North Hollywood, Californië.

Eriek Verpale – Een meisje uit Odessa. Verhalen

90-6265-029-5-75Eriek Verpale
Een meisje uit Odessa. Verhalen

België
Paperback, 128 blz., € 13,50
Eerste druk 1979
ISBN 90-6265-029-5
Rechtstreeks bij uitgever

De Vlaamse auteur Eriek Verpale werd geboren in 1952 in Zelzate. Hij studeerde een tijdlang Slavistiek en is een kenner (en vertaler) van de Jiddisje literatuur – twee gegevens waarvan in Een meisje uit Odessa, zijn prozadebuut, de sporen terug te vinden zijn. Zelf noemt hij als zijn inspiratoren o.m. Franz Kafka, Isaak Babel, Josef Hen en Bruno Schulz, maar ook bij voorbeeld de ‘Chassidische Vertellingen’ van Martin Buber.
Een meisje uit Odessa bevat één novelle en zevenentwintig, vaak zeer korte, verhalen een genre dat in de Vlaamse literatuur in het geheel niet, en in de Nederlandse nauwelijks beoefend wordt. Verpale roept in zijn proza een geheel eigen wereld op, die hij – met weglating van voorgeschiedenis en decor, van ruimtelijke situering en tijdsbepaling – door een groot, beeldend gevoel voor sfeer (wantrouwen, angst, onrust) en een zeer secure vormgeving pijnlijk herkenbaar weet te maken. Zelf zegt hij: ‘Mijn schrijven is eigenlijk niets anders dan een poging de onrust in zo veilig mogelijke banen te leiden.’

Eriek Verpale was mede-hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Koebel, dat in 1975 onder de titel De Rabbi een speciale aflevering aan zijn verhalen wijdde. Behalve in Koebel verschenen verhalen uit Een meisje uit Odessa in o.m. Restant, Yang, Dietsche Warande & Belfort, Literair Akkoord en Nieuw Vlaams Tijdschrift. Verpale won twee keer de Ontmoetingsprijs van de Stichting Literaire Dagen in Eindhoven (in 1970 en 1972) en heeft twee dichtbundels gepubliceerd (Polder & Andere gedichten, Van Hyfte, 1975, en Voor een simpel ogenblik maar, Yang Poëzie Reeks, 1976).
Meer over Eriek Verpale

Diane di Prima – Revolutionaire brieven. Gedichten

DianeDiPrima Revolutionaie brievenDiane di Prima
Revolutionaire brieven

gedichten
USA
vertaald door Simon Vinkenoog
paperback, 80 blz.,
eerste uitgave 1979
ISBN 90 6265 023 6
uitverkocht

Diane di Prima (Brooklyn, 1934) geldt, al sinds ze in het midden van de jaren vijftig kennismaakte met Allen Ginsberg en Jack Kerouac en in de sfeer en de publicaties van de Beat Generation verzeild raakte, als een van de meest vooraanstaande dichteressen in de Verenigde staten. Ze publiceerde vanaf 1959 in totaal zeventien dichtbundels en de roman Herinneringen van een Beatnik. De Revolutionaire brieven verschenen in 1971 (herzien en aangevuld in 1974) en dateren dus uit de hoogtij-dagen van het politieke activisme aan het einde van de jaren zeventig. Deze gedichten bewijzen nog altijd, hoe waardevol en effectief poëzie kan zijn, geschreven door iemand die een uitgesproken, eigen levensvisie combineert met een beheerst en doorleefd gevoel voor de macht en de mogelijkheden van het woord.
Meer over Diane di Prima